Kategórie
Služby Božie

2. pôstna nedeľa

Kategórie
Služby Božie

1. pôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 117, 112, 463. Kázeň na text: Evanjelium podľa Matúša 16,21-23

Kategórie
pomoc

1-2-3 % dane

Blíži sa obdobie podania daňových priznaní za rok 2020. Naše občianske združenie Jozefa Juráša si Vás týmto dovoľuje pozvať k darovaniu časti Vami zaplatenej dane.

Ak Vám robí daňové priznanie zamestnávateľ, mali by ste požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde do políčka 12 vložíte sumu z políčka 24 Potvrdenia. Potom si vypočítate 2 % z tejto sumy a napíšte ho do políčka 13. Ak ste robili dobrovoľnícku činnosť a máte o tom potvrdenie, môžete do políčka 13 vložiť sumu zodpovedajúcu 3 % dane. Vyplnené tlačivo potom odošlite na Váš miestne príslušný Daňový úrad.

Ak si robíte daňové priznanie sami, je potrebné tieto údaje uviesť vo Vašom daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi si skopírujte z tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak ste právnická osoba, môžete darovať 1 %. Ak ste počas roka 2020 zaplatili 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely, môžete takto darovať aj 2 %.

Kategórie
Služby Božie

Predpôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 188, 448, 204, 642, Antifóna 77
Kázeň na text: 1. list Korintským 13,13

Kategórie
Služby Božie

Nedeľa po Deviatniku

Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích – február

Na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka sa môžete vo februári tešiť na tieto vysielania služieb Božích a detských biblických hodín:

7.2.2021
9:30 Nedeľa po Deviatniku
15:00 Detská biblická lekcia

14.2.2021
9:30 Predpôstna nedeľa, záver Národného týždňa manželstva
15:00 Detská biblická lekcia

21.2.2021
9:30 1. pôstna nedeľa
15:00 Detská biblická lekcia

28.2.2021
9:30 2. pôstna nedeľa
15:00 Detská biblická lekcia

!Novinka! Každú nedeľu po službách Božích pozývame na online stretnutie cez Webex o 10:30. Viac informácií na stránke Online stretnutia.

Kategórie
pomoc vzdelávanie

Online stretnutia

„Chýbajú vám rozhovory s inými ľuďmi? Chceli by ste už znova zájsť po službách Božích na občerstvenie v Zborovom dome? Pre každého, kto má záujem, otvárame virtuálny zborový dom v programe Webex, každú nedeľu od 10.30. Pripojiť sa môžete pomocou tohto linku: Meeting link:

https://evlyceum.webex.com/evlyceum/j.php?MTID=mc474f06f18bdccfdcf297191d66f6afb

Meeting number/číslo stretnutia:

174 830 7280

Password/Heslo: petrzalka

Potrebujete len zariadenie s pripojením na internet, mikrofón a reproduktory. Ak si nemáte na počítači funkčný mikrofón alebo reproduktory, môžete použiť mobilný telefón (smartfón). Ak ste sami, pre lepší zvuk použite slúchadlá a mikrofón majte pre zamedzenie rušivých zvukov vypnutý (mute). Zapnete si ho len keď budete hovoriť.

Postup:
1. Po kliknutí na vyššie uvedený „meeting link“ Vás internetový prehliadač požiada o otvorenie alebo stiahnutie dočasnej aplikácie Cisco Webex.
2. Otvorte súbor webex.exe, ktorý Vám stiahlo a ten spustí inštaláciu (inštalácia sa dokončí automaticky).
3. Keď sa Vám zobrazí stránka s detailami stretnutia, kliknite na tlačidlo „Join Meeting“.
4. V ďalšom okne budete mať vyplniť údaje – svoje meno (full name) a svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo „Next“
5. Ste v stretnutí, kde máte už len vybrať zvukové zariadenie. Zvoľte „Use Computer Audio“, ak ste na počítači a „Use Phone“, ak ste na mobile.“

Kategórie
Služby Božie

ECAV v médiách – február

3.2.2021
17:30 Rozhlasová evanjelická pobožnosť
kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup
kantor: Janko Siroma

14.2.2021
9:00 Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Giraltovce
Záver Národného týždňa manželstva
kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD
kantor: Martin Tipul
piesne: 605, 245, 642, 484, A63
hudobný sprievod: Kapela KVD a zborový spevokol

14:00 Televízny posol

19:50 Slovo – príhovor gen. biskupa Ivana Eľka

28.2.2021
9:05 Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Veličná
kazateľ: Vladimír Kunovský