Hudba

Hudba na oslavu Boha v jej rôznych formách bola odjakživa v stredobode života cirkevného zboru – od spievania so sprievodom skvelých kantorov na Službách Božích, cez rôzne druhy spevokolov a hudobných skupín až po profesionálne koncerty v našom chráme s dobrou akustikou.

Spievanie v našom cirkevnom zbore sa rozvíja už od malého veku, kedy sa deti pod vedením skvelých mladých a zanietených „učiteliek“ venujú jednoduchým ale aj náročnejším, no hlavne zábavným pesničkám.

Mládežníci zas v rámci svojich aktivít majú viaceré hudobné vystúpenia. Skupina Žiarovky tak svojou hudbou prináša radosť nielen počas Služieb Božích, ale aj na rôznych iných podujatiach. Momentálne čaká na svoje obrodenie.

Gospelová hudba má v našom cirkevnom zbore tiež svoje zastúpenie. Acapella skupina Freedom predvádza radostné chválospevy na oslavu Pána na koncertoch v našom chráme, v Petržalke ale aj v Bratislave. Svojou hudbou roztancuje srdcia malých aj veľkých poslucháčov.

Na svoje si prídu aj dospelí i seniori, ktorí si zo srdca radi zaspievajú v spevokole Laudate. Tomuto spevokolu sa podarilo získať cenné trofeje z celocirkevných prehliadok spevokolov. V tomto spevokole sú všetci vítaní bez rozdielu veku a skúseností so spevom. Pri CZ Petržalka pôsobí aj profesionálnejšie teleso – Petržalský oktet, ktorý prezentuje kvalitný zborový spev. Spojením sa týchto dvoch spevokolov vznikol spevokol Laudate Plus.