Kategórie
podujatia pomoc

Jarná brigáda

brigáda na farskom dvore

Srdečne Vás pozývame na jarnú brigádu, ktorá bude už túto sobotu od 9.00 približne do 11:00. Náš kostolník má už všetko pripravené a zídu sa všetky ochotné ruky. Plánujeme vypratať pivničné priestory, no ak počasie dovolí, bude priestor aj na umývanie okien a iné činnosti. Stretneme sa na Strečnianskej 15.

Kategórie
Služby Božie

Zborové konventy

V nedeľu 5. mája budú v rámci Služieb Božích v Petržalke so začiatkom o 9:30 prebiehať zborové volebné konventy. V našom cirkevnom zbore budeme voliť biskupa západného dištriktu, seniorálnu dozorkyňu/seniorálneho dozorcu a zároveň zborových presbyterov.

Kategórie
umenie

Pianoday2024*

pianoday 2024 program

V mystický čas medzi Zeleným Štvrtkom a Veľkým Piatkom zaznie na viacerých miestach Petržalky klavír alebo organ. V našom kostole na Strečnianskej to bude až na prelome dní.

16:30 – 17:30 CCC – Cik Cak Centrum: Tibor Feledi
18:17 – 19:17 Veľký Draždiak – Šutrovka: Miloš Biháry
20:00 – 21:00 Dom kultúry Zrkadlový háj: Kristína Smetanová
21:30 – 22:30 Dom kultúry Lúky: Vladislav Šarišský
23:00 – 00:00 Evanjelický kostol – Petržalka

Kategórie
Nezaradené

Odchod farára Muntága

Farár a spolubrat Ľudovít Muntág nás predišiel do večnosti.

Dňa 16. marca 2024 si Pán života a smrti odvolal do večného domova evanjelického farára Mgr. Ľudovíta Muntága vo veku nedožitých 97 rokov.

Rozlúčka s našim spolubratom, ktorého sme pravidelne vídavali na našich Službách Božích, bude v sobotu 23.3.2024 o 12:00 v evanjelickom kostole v Petržalke na Strečnianskej ulici.

Kategórie
umenie

Tóny kvetnej nedele

Dávame do Vašej pozornosti koncert s názvom Tóny kvetnej nedele, 24.3.2024 o 17:00. Na organe zahrajú Andrej Hornjak a Samuel Lihotský.

Kategórie
Služby Božie

Rodinné Služby Božie

Rodinné Služby Božie s témou Mestečko srdiečok

V nedeľu 17.3.2024 budú okrem hlavný Služieb Božích o 9:30 aj rodinné so začiatkom o 11:00. Témou bude mestečko srdiečok. Po ich skončení bude pripravený aj spoločný obed.

Kategórie
podujatia

Evanjelizačné večery

5 evanjelizačných večerov Pre Teba 2024 v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej.

EVANJELIZAČNÉ VEČERY PROCHRIST PRE TEBA 2024

V dňoch 20. – 24. marca 2024 o 17.45 hod sa uskutoční 5 evanjelizačných večerov so živými prenosmi z Liptovského Mikuláša.

Čaká na vás:

  • 5 večerov
  • 5 tém
  • 5 rečníkov
  • 5 kapiel
  • 5 svedectiev

Pripravený bude bohatý sprievodný program: Päť večerov slova a hudby, zaujímavých rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke. Na tému „Kto hľadá, nájde … lásku, vieru, nádej, pokoj, zmysel života“ budú hovoriť viacerí rečníci zo Slovenska i Sliezska (J. Chodura, J. Petro, T. Lipovský, R. Dovala). Hudobné vstupy budú v réžii interpretov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.

Evanjelizácia bude vysielaná aj online na YOUTUBE kanáli PreTeba.sk, link bude v predstihu zverejnený na www.prochrist.sk. V Bratislave a môžete na živom prenose zúčastniť napr. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

Celú organizáciu, materiálno-technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu PreTeba 2024 môžete finančné podporiť príspevkom na:

číslo účtu: IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001
Variabilný symbol: 7777
správa pre prijímateľa: PreTeba 2024 – meno darcu.

Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2024
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku

Kategórie
Služby Božie

Svetový deň modlitieb

3. pôstna nedeľa, svetový deň modlitieb za Palestínu

V nedeľu 3. marca 2024 o 9:30 sa v rámci hlavných Služieb Božích uskutoční podujatie ekumenický Svetový deň modlitieb. Budeme sa modliť za pokoj v Palestíne. Bude tiež možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej.

Tento Svetový deň modlitieb pripravili kresťanské ženy z Palestíny, ktorú momentálne sužuje vojna a hlad. Túto krajinu vybrali pred 7 rokmi. Odkaz pre dnešok je však o to viac naliehavý.

Kategórie
Služby Božie

Požehnanie manželov

Požehnanie manželov - obrázok 2 prstov so spoločným srdiečkom.

Čaká nás opäť výnimočná nedeľa 18.2.2024.

Hlavné Služby Božie o 9:30 a rodinné Služby Božie (detské) o 11:00. Na oboch bude príležitosť prijať požehnanie pre manželské páry.

Po rodinných Službách Božích bude v zborových priestoroch spoločný obed. Na spoločný stôl môžete aj vy niečo chutné priniesť.

Kategórie
podujatia

Valentínsky večer

Pozvi svojho partnera na Valentínsky večer s dobrým jedlom a zdravou dávkou romantiky.

Už v stredu 14. februára 2024 o 17:30 na Strečnianskej 15.

Cena: 30 €/pár

Prihlásiť sa treba do 12.2.2024.