Filiálka Rusovce

V Rusovciach CZ ECAV Petržalka spravuje kostol, ktorý má už vyše 190 ročnú tradíciu. V tomto kostole sa stretávajú evanjelici so širokého okolia, ba dokonca z Maďarska. Sme radi, že pribúda aj mladých s deťmi.