Kategórie
Služby Božie

Predpôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 188, 448, 204, 642, Antifóna 77
Kázeň na text: 1. list Korintským 13,13