Kategórie
ECAV podujatia

Online adventný modlitebný týždeň

Drahé sestry a bratia, chceme vás pozvať na ONLINE ADVENTNÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ, ktorý sa začne od pondelka 12. decembra a potrvá do soboty 16. decembra 2022, každý večer o 19.00 hod. 

LINK na online modlitebné stretnutie:
https://us02web.zoom.us/j/82781182615?pwd=YkVFVlhWRGsyNDRPVWI0S0xJUkEwdz09
Meeting ID: 827 8118 2615
Passcode: 799760

Témy a prednášatelia:

  1. STRATENÝ SVET – no v nádeji (Raj a pád)  br. biskup Ján Hroboň
  2. NOVÝ ZAČIATOK – nebeský Jeruzalem (pohľad do neba)  Lenka Janotková
  3. ÚLOHA IZRAELA – skutočný Boh pre celý svet (Stará zmluva)  Marek Semko
  4. NEBO NA ZEMI – medzi nami (Ježiš Kristus)  Marinana Kucháriková
  5. ČO PRED NAMI – s dúhou ako znamením (Potopa)   Daniel Kobyľan
  6. CIRKEV NEBOM – nádej prítomnosťou (naša možnosť)  Luboš Činčurák

Pôvodná info: https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/online-adventny-modlitebny-tyzden

Kategórie
ECAV

Pastiersky list Vianoce 2021

Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory,

prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď s prvými slovami chceme zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.

Premýšľame nad tým, ako sa zmenil rámec nášho života, témy i rétorika, ktorá Vianoce sprevádzala. Najväčšími problémami Vianoc bývali všadeprítomný zhon a konzumné poňatie sviatkov. Svoje si od nás vypočuli aj tí, ktorí zhromaždenia cirkvi navštívili iba na Vianoce. Stačí však neviditeľný vírus a už druhé Vianoce riešime úplne iné problémy: strach o život, bolesť po strate drahých, všadeprítomnú neistotu, ohrozenie príjmov domácností a mnoho iných. Čo by sme za to dali, keby mohla byť celá komunita našich cirkevných zborov spolu. Keby sme si bez obáv mohli podať ruky, objať sa, želať si požehnané Vianoce. Keby mohli evanjelium o Božej láske skláňajúcej sa k nám v dieťati Ježišovi počuť aj tí, ktorí prídu iba raz v roku. Aké samozrejmé boli pre nás tieto veci. A akými sa stali nesamozrejmými! Vážili sme si ich dostatočne? Vnímali sme ich ako dar, ako milosť? Premýšľajme o tom v pokání pred Bohom.

Zvláštna otázka znie: Priniesla pandémia predsa niečo pozitívne? Na vlastné prekvapenie konštatujeme, že advent i Vianoce urobila osobnejšími, viac idúcimi po podstate. V cirkvi si už nevystačíme s kritikou zhonu, konzumu, reklám, ani s kritikou sekulárneho sveta, ktorému kresťanský obsah Vianoc nič nehovorí. Nemusíme vyzývať, aby ľudia spomalili, stíšili sa, boli viac sami so sebou, s najbližšími, s Bohom. Všetko to tu je. Vôbec neplatí, že pandémia znemožnila slávenie Vianoc. Ona znemožnila iba spoločné slávenie Vianoc tak, ako sme naň boli zvyknutí. Ale radosť ľudskej duše zo sklonenia sa milujúceho Boha k nám v Ježišovi Kristovi, tú pandémia nemôže a nedokáže vziať!

Nechceme zostávať iba pri popisoch našej situácie počas tohtoročných Vianoc. Chceme ako Božie deti urobiť kroky ďalej. Nie z vlastných síl, oduševnenia a hrdinstva, ale z moci vianočného evanjelia. Z moci Boha, ktorý sa skláňa k nám v Ježišovi a napĺňa nás Duchom Svätým. Miluje nás absolútnou láskou, ktorej znamením sú betlehemské jasle, ako i golgotský kríž.

Ako priamu Božiu reč k nám prijmime štyri výzvy z listu Rímskym 12, 12 – 13. Počujeme: „Veseľte sa v nádeji“. Prijmime povzbudenie, nech dusno pandémie neudáva základný tón nášmu životu. Tým nech je nádej, ktorú nám prináša Ježiš a ktorá vyúsťuje vždy do radosti. Počujeme: „V súžení buďte trpezliví“. Prijmime povzbudenie, aby sme v prítomných komplikáciách života zachovali trpezlivosť, boli statoční, potlačili osobné horkosti a prispeli k pokoju. Počujeme: „V modlitbe vytrvalí“. Prijmime povzbudenie, aby sme udržiavali modlitebné spojenie s Bohom, najsilnejší nástroj živého vzťahu s Ním! A napokon počujeme: „K potrebám svätých ochotní“. Prijmime povzbudenie, aby sme v láske boli všímaví voči starším, osamelým, či vystaveným zložitým situáciám vo našom okolí. Prejavme im jednoduchú osobnú diakoniu.

Nádej v Ježišovi, ústiaca do radosti – trpezlivosť v súžení – vytrvalý modlitebný život – a aktívna láska. Z týchto štyroch ingrediencií nech je umiesený ten najchutnejší a najvoňavejší koláč našich tohtoročných Vianoc. V bratskej láske sa cítime byť s Vami spojení; so sestrami a bratmi v duchovnej službe, slúžiacimi dobrovoľníkmi, s roztrúsenou, ale Ježišom Kristom stále milovanou cirkvou, zloženou zo všetkých generácií. Nech nikdy nezamĺkne naša chvála a vďaka! Ani počas tohtoročných Vianoc.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Pastiersky list na stránke ECAV

Kategórie
ECAV

Diskusia s kandidátmi

Počas najbližších nedieľ (25. 7., 1. 8. a 8. 8. 2021) si zvolíme nového generálneho dozorcu ECAV. Ak by ste radi spoznali oboch kandidátov, Mariána Damankoša a Ivana Trepáča, ponúkame vám priamy prenos diskusie Mediálneho výboru ECAV z CZ Hybe. Uskutoční sa 24.7.2021 o 16:00 na YouTube: ECAV s vami. Svoje otázky môžete už dnes posielať na media@ecav.sk.

Ďalšie informácie o kandidátoch a ich životopisy nájdete na stránke ECAV.

Kategórie
ECAV

Newsletter ECAV

Chcete vedieť aktuálne novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? Chcete dostávať pozvánky, informácie, výzvy či tipy na zaujímavé duchovné námety každý týždeň priamo do vašich e-mailových schránok?

Aby Vám do schránky doputoval ďalší newsletter ECAV, stačí sa zaregistrovať jeho na odber. Máte vo svojom okolí priateľov, známych, príbuzných, čo by chceli tiež odoberať tento ECAV Newsletter? Pomôžte im byť informovaní o novinkách z evanjelického prostredia a pošlite im tento link: https://ecav.us1.list-manage.com/subscribe?u=f3790cfe068cc3b5b05817e00&id=9f4d7a8a94&utm_source=Evanjelick%C3%A1+cirkev+a.+v.+na+Slovensku&utm_campaign=b89f748651-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_05_10_42&utm_medium=email&utm_term=0_9f4d7a8a94-b89f748651-502394502

Prajeme vám príjemné čítanie a odvahu k aktívnemu prejavu. Ďakujeme!  

Newsletter ⛪ Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (mailchi.mp)

Kategórie
ECAV

Konferencia EVS

V dňoch 7.-9. mája sa v online prostredí konala konferencia EVS na tému Dobrý Boh. Ak ste ju nestihli alebo si chcete niektoré momenty z nej pripomenúť, pozrite si ju na tomto linku: https://evs.sk/konferencia-evs-2021/

Kategórie
ECAV Služby Božie

Služby Božie na Veľkú noc 2021

Počas tohtoročnej Veľkej noci sú v rôznych médiách pripravené prenosy služieb Božích.

Smrtná nedeľa 23.3.2021 10:00 YouTube ECAV s Vami
Služby Božie na internete CZ ECAV Martin a Ján Hroboň

Kvetná nedeľa 28.3.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ ECAV Uhorské

Zelený štvrtok 1.4.2021 17:00 YouTube ECAV s Vami
Služby Božie na internete Biskupský úrad východného dištriktu Peter Mihoč

Veľký piatok 2.4.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ ECAV Hanušovce nad Topľou

Veľký piatok 2.4.2021 10:00 Jednotka
Televízme služby Božie CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom

Veľkonočná nedeľa 4.4.2021 10:00 Televízia TA3
Televízne služby Božie CZ ECAV Bratislava-Rača

Veľkonočný pondelok 5.4.2021 10:00 Televízia LUX
Televízne služby Božie Generálny biskupský úrad Ivan Eľko

Kategórie
ECAV

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Milé sestry a milí bratia,

tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.

     Otázne je ale riešenie bolesti ľudskej duše, hodnotových spoločenských pomerov a medziľudských vzťahov. Svet potrebuje vianočné znamenie, ktoré mu pomôže znovu nájsť hodnotu lásky v záplave nenávisti, hodnotu pokory v ostňoch pýchy, hodnotu múdrosti a prezieravosti v klamlivom svete poloprávd a konšpirácií. Mnohí si aj dnes kladú otázku, či sa môže niečo zmeniť k lepšiemu. Vianoce sú pozitívnou Božou odpoveďou, že nový začiatok je možný. To, čo Adam stratil, v Kristovi nám Boh vrátil. Vianoce totiž nie sú len sprítomnením biblických historických udalostí spred 2000 rokov, ale sú aktuálnou Božou túžbou narodiť sa v tomto čase, v týchto životných okolnostiach. Boh nečakal na ideálne podmienky, aby sa mohol narodiť. Slovo sa stalo telom, lebo sa naplnil čas. Boh sa rodí do okolností, v ktorých sa práve nachádzame. 

     Aj keď sme sa narodili ako ľudia, často sa správame ako bohovia. No znamením Vianoc sú práve tí, ktorí nerobia samých seba bohom, ale v ktorých sa rodí niečo Božie v moci Ducha. Ani dnešná doba nepotrebuje viac chladnokrvných Herodesov, ktorí iným dávajú pociťovať, kto je tu kráľom. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí oslovení Božím konaním slúžia tajomstvu vianočnej lásky. Boh zostupuje na zem. To je spôsob, ako sa rodí niečo Božie – zostupovať dole, empaticky sa skláňať k blízkym, vidieť svet, radosti aj problémy ich očami.

     V pokore zostúpiť aj vo vlastnom srdci a nájsť v ňom zabudnuté vianočné dieťa, jeho úprimnosť, úžas nad vecami, spontánnosť a oddanosť – to je ďalšie Božie znamenie. „Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského  kráľovstva.“ Vydajme sa aj my na túto vianočnú cestu, bratia a sestry. Dnešný svet potrebuje znamenie, ktoré mu prinesie nádej zmeny. Potrebuje vianočných ľudí, ktorí prinášajú hodnoty, vytvárajú zmysluplné a láskavé vzťahy, čo Biblia definuje pojmom „Božie kráľovstvo“. Boh si hľadá cestu, spôsob, miesto, aby sa mohol v nás narodiť. A dáva nám k tomu moc Ducha, moc Slova a  spoločenstvo – to sú nástroje, aby aj cez nás mohol prinášať nový život. Túži, aby sme sa tomuto svetu stali živým znamením.  

   Betlehemskí pastieri oslovení anjelským posolstvom dostávajú znamenie, ktoré zadefinovalo GPS súradnice a ktoré evanjelista Lukáš definuje slovami: „… a toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.“ Vianočné znamenie, ktoré nám má pomôcť nájsť podstatu Vianoc aj zmysel života. Obvinieme ho aj my plienkami viery, aby nezomrelo v chlade sveta? Obvíjame aj v rodinách plienkami starostlivej duchovnej výchovy naše deti, aby v ich srdciach to betlehemské dieťa rástlo a napredovalo, a aby nezahynulo v chlade ľahostajnosti? V týchto časoch myslíme na všetkých, ktorí sa s láskou starajú o chorých, starých, poznačených rôznymi životnými tragédiami. Sú to vzácne vianočné ruky, ktoré dokážu obvinúť pozornosťou, láskou i pomocou toho, kto je v telesnej či duchovnej núdzi. Buďme vďační za všetkých, ktorí sa starali alebo starajú o hodnoty a duchovný život, aby narodený Boží Syn v srdci nezahynul. Oni sú vianočným znamením nového, Božieho sveta a nádejou  zmeny.

   Posledným vianočným znamením sú jasle – miesto, kde môžeme nájsť Krista. Jasle boli miestom dennej obživy, pri jasliach sa stretali všetci hľadajúci obživu. Naše rodiny majú byť jasľami uprostred, ktorých leží Boží dar. Kristus sa chce stať duchovným pokrmom a túži ležať uprostred nás, teda mať trvalé miesto medzi nami. Nechce odísť, chce ležať v našich srdciach. Rodiny uprostred ktorých leží moc lásky, obety, krásy aj radosti života sú znamením Božieho sveta pre dnešný svet. Uložme ho a nechajme Krista ležať, nachádzajme mu miesto v tomto nehostinnom svete. Aby sme sa my sami, Božou mocou zrodení, Jeho láskou obvinutí a Jeho prítomnosťou nasýtení, stali vianočným znamením tomuto svetu.

     Prajeme vám, milí bratia a milé sestry, aby tohtoročné Vianoce boli „iné“. Nech je ich posolstvo pre nás  znamením, že Bohu sa tento svet nevymkol z rúk. Práve naopak, Jeho ruky vložili do stredu samého seba. Nech sú pre nás osobným pozvaním vydať sa na spoločnú cestu s betlehemským dieťaťom. Nech sú naše rodiny jasľami, kde Kristus bude rásť, domovom, kde bude prebývať v Duchu lásky a pokoja. Domovom, kde nájdete vnútorný pokoj, atmosféru prijatia, porozumenia aj nových životných výziev. Aby sa hĺbka vzájomných vzťahov pretavovala do úprimnej pomoci tým, ktorí stratili znamenie a zmysel života. Lebo dnes už nie betlehemskej hviezdy jas, ale svetlo Božej lásky v nás, musí svetu a blížnym ukázať, že Kristus sa v nás narodil.

     V Božom svetle prežité vianočné sviatky a celý nový rok 2021 vám z úprimného srdca prajú

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
Peter Mihoč, biskup VD ECAV