Hospodársky výbor

Podľa posledného rozhodnutia zborového presbyterstva sa stretáva raz mesačne na vyhodnotenie zborového hospodárenia. Pripravuje podklady a materiály hospodárskeho charakteru na rokovanie presbyterstva.

Hospodársky výbor má 9 členov. Predseda hospodárskeho výboru, 1. zborový farár, 2. zborový farár, dozorca, poddozorca, kurátor, právnik, revízor, správca.