Evanjelická materská škola

Evanjelická materská škola Filipa Melanchtona bola založená našim cirkevným zborom. Neskôr bola spravovaná ZD ECAV, ale od školského roku 2020/2021 prešla znova pod správu CZ ECAV Petržalka.

V škôlka sa nachádza na Tupolevovej 20 a vychováva deti k viere v živého Krista. Deti tak popri iných aktivitách vystupujú aj na Službách Božích v Petržalke, a tak sa môžu ich rodičia, príbuzní a priatelia presvedčiť, čo všetko sa deti v škôlke naučili.

Aktuálne informácie o prijímaní detí, voľných pracovných miestach a rôznych aktivitách nájdete na stránkach škôlky https://www.emsbratislava.sk/