Evanjelická materská škola

Evanjelická materská škola Filipa Melanchtona bola založená našim cirkevným zborom. Neskôr bola spravovaná ZD ECAV, ale od školského roku 2020/2021 prechádza znova pod správu CZ ECAV Petržalka.

V škôlka sa nachádza na Tupolevovej 20 a vychováva deti k viere v živého Krista. Deti tak popri iných aktivitách vystupujú aj na Službách Božích v Petržalke, a tak sa môžu ich rodičia, príbuzní a priatelia presvedčiť, čo všetko sa deti v škôlke naučili.

V súčasnosti má plný stav detí, no hľadáme pani učiteľku, ktorá by od nového školského roka mohla pomôcť odhodlanému kolektívu.

Viac informácií nájdete na stránkach škôlky https://www.emsbratislava.sk/