Podiel dane

Naše občianske združenie Jozefa Juráša si Vás týmto dovoľuje pozvať k darovaniu podielu Vami zaplatenej dane. Ak by bol v tlačive nesprávny rok, upravte ho alebo kontaktujte nás a my Vám správne tlačivo zabezpečíme.

Ak Vám robí daňové priznanie zamestnávateľ, požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde do políčka 12 vložíte sumu z políčka 24 Potvrdenia. Potom si vypočítate 2 % z tejto sumy a napíšte ho do políčka 13. Ak ste robili dobrovoľnícku činnosť a máte o tom potvrdenie, môžete do políčka 13 vložiť sumu zodpovedajúcu 3 % dane. V tom prípade nezabudnite zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na poukázanie 3%. Vyplnené tlačivo potom odošlite na Váš miestne príslušný Daňový úrad.

Ak si robíte daňové priznanie sami, uveďte tieto údaje vo Vašom daňovom priznaní. Z tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si skopírujte potrebné údaje o prijímateľovi.

Ak ste právnická osoba, môžete darovať 1 %. Ak ste počas roka 2022 zaplatili 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely, môžete takto darovať aj 2 %.