OZ J. Juráša

Občianske združenie Jozefa Juráša je dobročinnou kresťansko-kultúrno-spoločenskou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu humanitného odkazu Jozefa Juráša podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a utvrdzovaniu kresťanských mravných princípov, humanity, kultúry a demokracie v spoločnosti. Zameriava sa najmä na príslušníkov mladej generácie v Bratislave s osobitným dôrazom na Petržalku.

Ak chcete podporiť naše združenie, môžete tak urobiť cez darovanie 2 % z daní. Vyhlásenie na rok 2019 (podávané v roku 2020) si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak nás chcete podporiť ináč, kontaktujte nás:

Občianske združenie Jozefa Juráša
Strečnianska  15
851 05  Bratislava 5
IČO: 31747477
telefón: 02/6382-7559
e-mail: petrzalka@ecav.sk