Zborové presbyterstvo

Život cirkevného zboru počas roka riadi zborové presbyterstvo. Každý z presbyterov má na starosti určitú nosnú úlohu.