Zborové presbyterstvo

Život cirkevného zboru počas roka riadi zborové presbyterstvo.