Kategórie
podujatia

Evanjelizačné večery

5 evanjelizačných večerov Pre Teba 2024 v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej.

EVANJELIZAČNÉ VEČERY PROCHRIST PRE TEBA 2024

V dňoch 20. – 24. marca 2024 o 17.45 hod sa uskutoční 5 evanjelizačných večerov so živými prenosmi z Liptovského Mikuláša.

Čaká na vás:

  • 5 večerov
  • 5 tém
  • 5 rečníkov
  • 5 kapiel
  • 5 svedectiev

Pripravený bude bohatý sprievodný program: Päť večerov slova a hudby, zaujímavých rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke. Na tému „Kto hľadá, nájde … lásku, vieru, nádej, pokoj, zmysel života“ budú hovoriť viacerí rečníci zo Slovenska i Sliezska (J. Chodura, J. Petro, T. Lipovský, R. Dovala). Hudobné vstupy budú v réžii interpretov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.

Evanjelizácia bude vysielaná aj online na YOUTUBE kanáli PreTeba.sk, link bude v predstihu zverejnený na www.prochrist.sk. V Bratislave a môžete na živom prenose zúčastniť napr. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

Celú organizáciu, materiálno-technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu PreTeba 2024 môžete finančné podporiť príspevkom na:

číslo účtu: IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001
Variabilný symbol: 7777
správa pre prijímateľa: PreTeba 2024 – meno darcu.

Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2024
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku