Kategórie
Služby Božie

1. pôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 117, 112, 463. Kázeň na text: Evanjelium podľa Matúša 16,21-23