Kategórie
Služby Božie

Deviatnik

Kategórie
Služby Božie

3. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

2. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

Rozpis televíznych a rozhlasových služieb Božích (január 2021)

9.1.2021 18:00 Trojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Legionárska Bratislava (kazateľ Ondrej Majling)

10.1.2021 10:00 Dvojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Legionárska Bratislava (kazateľ Ján Hroboň, biskup ZD)

13. a 20.1.2021 17:30 Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť (kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)

24.1.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča (kazateľ Ján Jakuš)

30.1.2021 18:00 Trojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Galanta (kazateľ Miroslav Kerekréty)

31.1.2021 10:00 Dvojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Galanta (kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)

Kategórie
Služby Božie

1. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích (január 2021)

10.1.2021
9:30 Prvá nedeľa po Zjavení – Ježišov krst
15:00 detská biblická lekcia

17.1.2021
9:30 Druhá nedeľa po zjavení
15:00 detská biblická lekcia

24.1.2021
9:30 Tretia (posledná) nedeľa po Zjavení – Ježišovo premenenie
15:30 detská biblická lekcia

31.1.2021
9:30 Nedeľa Deviatnik
15:00 detská biblická lekcia

Sledujte na našom Youtube kanáli CZ ECAV Petržalka.

Kategórie
Služby Božie

Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kategórie
Služby Božie

Nedeľa po Novom roku

Kategórie
Služby Božie

Nový rok

Kategórie
Služby Božie

Závierka občianskeho roka