Kategórie
Služby Božie

ECAV v médiách – február

3.2.2021
17:30 Rozhlasová evanjelická pobožnosť
kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup
kantor: Janko Siroma

14.2.2021
9:00 Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Giraltovce
Záver Národného týždňa manželstva
kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD
kantor: Martin Tipul
piesne: 605, 245, 642, 484, A63
hudobný sprievod: Kapela KVD a zborový spevokol

14:00 Televízny posol

19:50 Slovo – príhovor gen. biskupa Ivana Eľka

28.2.2021
9:05 Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Veličná
kazateľ: Vladimír Kunovský