Kategórie
Nezaradené

Odchod farára Muntága

Farár a spolubrat Ľudovít Muntág nás predišiel do večnosti.

Dňa 16. marca 2024 si Pán života a smrti odvolal do večného domova evanjelického farára Mgr. Ľudovíta Muntága vo veku nedožitých 97 rokov.

Rozlúčka s našim spolubratom, ktorého sme pravidelne vídavali na našich Službách Božích, bude v sobotu 23.3.2024 o 12:00 v evanjelickom kostole v Petržalke na Strečnianskej ulici.

Kategórie
Nezaradené

Hľadanie veľkonočných vajíčok

Milé deti,

pozývame Vás na tradičné hľadanie veľkonočných vajíčok. Či ste malí (deti z MŠ) alebo veľkí (deti 1. stupňa ZŠ), príďte v sobotu 23.4.2022 o 10:00 do areálu kostola na Strečnianskej 15 a nájdite si tie svoje vajíčka. Zlého počasia sa nebojíme. Ak by predsa len nevyšlo, budeme hľadať vnútri.

hľadanie veľkonočných vajíčok 2022
Kategórie
Nezaradené

Výsledky sčítania evanjelikov

Sčítanie obyvateľov

Štatistický úrad SR zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov (www.scitanie.sk). Trendy ukazujú, že počty veriacich ľudí klesajú. Podobne sa to ukazuje aj medzi evanjelikmi a.v. v pôsobnosti Cirkevného zboru ECAV Petržalka. Hoci absolútne počty v priľahlých obciach narastajú percentuálne zastúpenie napriek tomu klesá. V Petržalke je pokles najvýraznejší.

mestská časť Bratislavy20222011
Petržalka4279 (3,8 %)5016 (4,7 %)
Rusovce117 (4,0 %)127 (4,5 %)
Jarovce76 (2,8 %)41 (2,9 %)
Čunovo32 (2,0 %)20 (2,0 %)
Tabuľka počtu evanjelikov a.v. podľa sčítania

Napriek výsledkom sčítania je v evidencii členov cirkevného zboru len časť ľudí, ktorí sa v sčítaní prihlásili k evanjelickému vyznaniu. Je možné, že niektorí evanjelici bývajúci v Petržalke a okolí sú evidovaní aj v iných cirkevných zboroch v Bratislave, či mimo nej. Ak však nie ste evidovaní inde alebo by Vám bolo lepšie stretávať sa s nami v Petržalke či Rusovciach, kontaktujte nás.

Kategórie
Nezaradené

Hľadá sa riaditeľ(ka) škôlky

škôlkari

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Bratislava-Petržalka, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky
Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka.

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom dokumente.

Prihlášku do výberového konania je potrebné spolu s požadovanými prílohami zaslať do 15.12.2021.

Kategórie
Nezaradené

Priznám sa k svojej cirkvi

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach. Po desiatich rokoch prinesie komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko aj cirkev vpred.

Dôležité dátumy sčítania

Samostatne cez internet: 15.2.2021 – 31.3.2021
Asistované sčítanie: 1.4.2021 – 31.10.2021

Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.

Mt 5, 13-14

Čo môžem urobiť ja?

  • Na začiatku je rozhodnutie vyplniť sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk
  • Pri otázke: „Aké je Vaše náboženské vyznanie?“ treba kliknúť na možnosť s náboženským vyznaním.
  • Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
  • Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.

Ako mi pomôže cirkevný zbor?

Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže Vám farár/farárka alebo člen Vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme Vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup západného dištriktu

Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu
Peter Mihoč, biskup východného dištriktu

Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu

Kategórie
Nezaradené

Stanovisko presbyterstva CZ ECAV BA-Petržalka

Presbyterstvo CZ ECAV BA-Petržalka vyjadrilo svojim hlasovaním podporu Pastorálnemu stanovisku Zboru biskupov ECAV k témam súvisiacim so sexuálnou etikou a stotožňuje sa s ich postupom v tejto veci.

Kategórie
Nezaradené

Nová stránka

Toto bude nová stránka CZ ECAV Petržalka. Prosíme o trpezlivosť, kým ju vytvárame a presúvame informácie zo starej stránky. Námety môžete zatiaľ posielať na info@ecav-petrzalka.sk.

Stránky spravujeme vďaka podpore firmy WebSupport.

WebSupport Domains
Domény z WebSupportu