Kategórie
podujatia

Karneval

Pozývame všetky malé, veľké aj dospelé deti na karneval v sobotu 10.2.2024 od 10:00 do 12:00 v zborovom dome. Čaká vás skvelá zábava, téma, hry, tvorivé dielničky, tanec, vyhodnotenie masiek a pohostenie.

Kategórie
vzdelávanie

Vzdelávacie prednášky

1. polrok 2024

Cirkevný zbor ECAV Petržalka a občianske združenie Jozefa Juráša Vás pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok. Všetky sa budú konať v zborovom dome na Strečnianskej 15. Vstup voľný.

13. február 2024 o 17:00
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (EBF UK)
Veda vs. Scientizmus: Kritické postrehy k metodológii poznania
Môžeme obmedziť skutočné poznanie iba na to, čo je experimentálne overiteľné?

12. marec 2024
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Etické aspekty a komunikácia v medicíne z pohľadu lekára ECAV
(Skúsenosti z lekárskej praxe)

9. apríl 2024
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Matej Markovič st. – prvý dolnozemský slovenský spisovateľ

14. máj 2024
PhDr. Jana Lengová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV)
Sakrálny prvok a slovenská zborová tvorba druhej polovice 19. storočia

Kategórie
umenie

Novoročný koncert Nádeje

Novoročný koncert Nádeje pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Petržalka vás srdečne pozýva na novoročný koncert Nádeje 2024. Koncert bude dňa 6.1.2024 o 15:00 v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.