Služby Božie

Konajú sa v nedele a sviatky v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme sv. Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15. Od marca 2011 sa rozhodnutím Zborového presbyterstva konajú hlavné služby Božie každú nedeľu aj v Rajke o 18:00 a v kostole v Rusovciach o 11:00. V stredu o 10:30 sú služby Božie v dome Rafael a slúžime aj v stredu o 16:00 v kaplnke nemocnice na Antolskej ulici.

Večerné služby Božie sú každú nedeľu v Petržalke o 17:00.