Služby Božie

Konajú sa v nedele a sviatky v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme sv. Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15. Od marca 2011 sa rozhodnutím Zborového presbyterstva konajú hlavné služby Božie každú nedeľu v kostole v Rusovciach o 11:00.

Večerné služby Božie sú v Petržalke zrušené, okrem Adventu a pôstu, keď budú o 17:00. Od marca 2022 sú však večerné služby Božie v Rajke (Maďarsko) o 18:00.

V stredu o 10:30 sú služby Božie v dome Rafael a slúžime aj v stredu o 16:00 v kaplnke nemocnice na Antolskej ulici. Každú nepárnu sobotu o 14:30 sa stretávame na službách Božích v Dome tretieho veku na Polereckého 2.