Kategórie
umenie

Koncert barokovej hudby

Plagát na koncert zoskupenia Il Cuore Barocco, ktoré zahrá koncert Boismortiera

Pozývame Vás na koncert barokovej hudby v podaní zoskupenia Il Cuore Barocco (Barokové srdce), ktorý za dobrovoľné vstupné prednesie hudbu menej známeho francúzskeho skladateľa Josepha Bodin de Boismortiera.

Diela, ktoré budete počuť, zahŕňajú:

  • Serenade
  • kantáta L’Hyver
  • Balet de village

Koncert sa uskutoční 26.2.2022 (sobota) o 18:00 v petržalskom evanjelickom kostole na Strečnianskej 15.

Kategórie
Nezaradené

Výsledky sčítania evanjelikov

Sčítanie obyvateľov

Štatistický úrad SR zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov (www.scitanie.sk). Trendy ukazujú, že počty veriacich ľudí klesajú. Podobne sa to ukazuje aj medzi evanjelikmi a.v. v pôsobnosti Cirkevného zboru ECAV Petržalka. Hoci absolútne počty v priľahlých obciach narastajú percentuálne zastúpenie napriek tomu klesá. V Petržalke je pokles najvýraznejší.

mestská časť Bratislavy20222011
Petržalka4279 (3,8 %)5016 (4,7 %)
Rusovce117 (4,0 %)127 (4,5 %)
Jarovce76 (2,8 %)41 (2,9 %)
Čunovo32 (2,0 %)20 (2,0 %)
Tabuľka počtu evanjelikov a.v. podľa sčítania

Napriek výsledkom sčítania je v evidencii členov cirkevného zboru len časť ľudí, ktorí sa v sčítaní prihlásili k evanjelickému vyznaniu. Je možné, že niektorí evanjelici bývajúci v Petržalke a okolí sú evidovaní aj v iných cirkevných zboroch v Bratislave, či mimo nej. Ak však nie ste evidovaní inde alebo by Vám bolo lepšie stretávať sa s nami v Petržalke či Rusovciach, kontaktujte nás.

Kategórie
podujatia Služby Božie

Február 2022

udalosti v cirkevnom zbore počas februára 2022

Vo februári sa vo všetky nedele konajú služby Božie v zaužívaných časoch t.j. v Petržalke o 9:30 a 17:00 a v Rusovciach o 11:00. Vašu pozornosť však chceme upriamiť aj na niekoľko podujatí či tém, ktoré budú tento mesiac rezonovať

Národný týždeň manželstva

V týždni od sviatku Valentína, teda od 14.2. do 20.2.2022 bude prebiehať národný týždeň manželstva. Naštartujeme ho službami Božími v nedeľu Deviatnika (9 nedieľ do Veľkej noci) 13.2. na tému Nezaslúžená milosť, počas ktorých budeme prítomné manželské páry požehnávať a bude aj prekvapenie – darček s úžitkom na celý rok. Aktuality ohľadne národného týždňa manželstva môžete sledovať na stránke www.ntm.sk/aktuality.

Dar Božieho slova

V nedeľu po Deviatniku 20.2.2022 sa budeme venovať daru Božieho slova, ktoré aj dnes k nám hovorí aktuálnou rečou. V duchu evanjelickej tradície Sola scriptura si to chceme v tento deň viac uvedomovať.

Dar Božej lásky

Je veľmi ťažké predstaviť si náš život, nebyť Božej lásky. Preto sa tejto téme budeme venovať počas predpôstnej nedele 27.2.2022. Radi vás v našich kostoloch privítame, aby sme spolu mohli oslavovať nášho Boha a jeho nesmiernu lásku k nám.