Kategórie
umenie

Pianoday2024*

pianoday 2024 program

V mystický čas medzi Zeleným Štvrtkom a Veľkým Piatkom zaznie na viacerých miestach Petržalky klavír alebo organ. V našom kostole na Strečnianskej to bude až na prelome dní.

16:30 – 17:30 CCC – Cik Cak Centrum: Tibor Feledi
18:17 – 19:17 Veľký Draždiak – Šutrovka: Miloš Biháry
20:00 – 21:00 Dom kultúry Zrkadlový háj: Kristína Smetanová
21:30 – 22:30 Dom kultúry Lúky: Vladislav Šarišský
23:00 – 00:00 Evanjelický kostol – Petržalka

Kategórie
umenie

Tóny kvetnej nedele

Dávame do Vašej pozornosti koncert s názvom Tóny kvetnej nedele, 24.3.2024 o 17:00. Na organe zahrajú Andrej Hornjak a Samuel Lihotský.

Kategórie
umenie

Novoročný koncert Nádeje

Novoročný koncert Nádeje pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Petržalka vás srdečne pozýva na novoročný koncert Nádeje 2024. Koncert bude dňa 6.1.2024 o 15:00 v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.

Kategórie
umenie

Piano koncert filmovej hudby

piano koncert filmovej hudby

Náš kantor a dirigent spevokolu Laudate a zároveň talentovaný klavirista Mgr. art. Tomáš Rojček nás 7.10.2023 o 19:00 prenesie do magického sveta strieborného plátna. Veľkorysý priestor nášho Evanjelického kostola v Petržalke počas koncertu naplní ikonickými skladbami zo svetoznámych filmov, ktoré sa dotkli miliónov ľudských sŕdc. Hudba v kombinácii s projekciou ponúkne emotívny hudobno-vizuálny zážitok. 

Tomáš Rojček ponúkne vlastné transkripcie a aranžmány skladieb legendárnych skladateľov filmovej hudby. Súčasťou koncertu bude aj drobné občerstvenie.

Cena lístkov 10 €

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť v sieti Ticketportal. Nespoliehajte sa na to, že sa lístky budú dať kúpiť na mieste.

Kategórie
umenie

Soireé bratislavských organistov

Pozvánka na koncert “Soireé bratislavských organistov” dňa 14.6.2024 o 19:00 v evanjelickom kostole na Strečnianskej 15.

Srdečne pozývame všetkých milovníkov hudby na už IX. soireé bratislavských organistov. Vo štvrtok 15. júna 2023 o 19:00 pre Vás zahrajú žiaci ZUŠ Františka Oswalda, ZUŠ sv. Cecílie, Konzervatória Bratislava, Cirkevného konzervatória v Bratislave a Vysokej školy múzických umení.

Kategórie
umenie

Novoročný koncert nádeje

Pozývame Vás na tradičný novoročný koncert, ktorý sa bude konať 6.1.2023 o 15:00 v evanjelickom kostole na Strečnianskej.

Po dvoch rokoch nútenej prestávky sa tešíme, že sa môžme stretnúť pri duchovnej hudbe i vzájomných rozhovoroch. Do tohtoročného programu prispejú 4 hudobné telesá/spevokoly a dvaja sóloví hudobníci. Po koncerte vás pozývame na spoločné agapé do zborových priestorov, kde môžete absolvovať drobné občerstvenie a vzájomné rozhovory.

Kategórie
umenie

Adamov & ladies

Pozývame Vás na vianočný koncert sláčikového kvarteta The Ladies Ensemble a Petra Adamova 4. decembra 2022 o 18:00 v našom kostole.

Kategórie
podujatia umenie

Vivat Štúrovci

Vivat Štúrovci - pásmo slova a hudby pri príležitosti jubileí 25.11.2022 o 17:00

Dňa 25.11.2022 o 17:00 Vás pozývame na pásmo slova a hudby pri príležitosti jubileí s názvom Vivat Štúrovci. Spolu s organizátorom Cultura Humana o.z. týmto chceme vzdať hold veľkým osobnostiam slovenskej literatúry a kultúry.

Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia Janka Kráľa, Jána Kalinčiaka a Jána Francisciho-Rimavského, 210. výročie narodenia Sama Chalupku,  150. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča a 130. výročie úmrtia Augusta Horislava Škultétyho.

Literárno-hudobné pásmo bude prebiehať formou diskusie s odborníkmi s výberom profilových literárnych diel uvedených autorov doplnených o piesne na ich texty, texty ich súpútnikov a nasledovníkov v špičkovej profesionálnej interpretácii.

Účinkujúci:

  • Mgr. art. Jozef Šimonovič – umelecký prednes (herec, recitátor)
  • PaedDr. Miroslav Holečko – rečník (andragóg, publicista)
  • Mgr. art. Anna Gallová – moderátorka (herečka, pedagogička)
  • Mgr. art. Jaroslav Pehal – spevák (operný a koncertný spevák)
  • Mgr. art. Daniel Gabčo – organový doprovod (organista, klavirista, pedagóg)

Odborný garant:

PhDr. Ľubor Hallon, CSc. – dramaturg (literárny vedec, publicista, predseda Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov)

Kategórie
podujatia umenie

Festival chrámovej piesne

Pozývame všetkých záujemcov o zborový spev chrámovej piesne do Nitry dňa 8.10.2022. Od 10:00 sa tam uskutoční už 4. ročník Festivalu chrámovej piesne. Náš spevokol Laudate tam v minulosti získal ocenenia. Toto podujatie podporili Západný dištrikt ECAV na Slovensku, Výbor cirkevne hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, v spolupráci s evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Nitre.

Kategórie
umenie

Koncert starej hudby

Pozývame Vás na koncert Ensemble Thesaurus Musicum dňa 21.8.2022 o 19:00 v našom evanjelickom kostole. Viac informácií nájdete na www.kulturavpetrzalke.sk.