Kategórie
Služby Božie

Kázeň Božieho Slova na kvetnú nedeľu

Kategórie
Služby Božie

Kázeň na smrtnú nedeľu

Kategórie
ECAV Služby Božie

Služby Božie na Veľkú noc 2021

Počas tohtoročnej Veľkej noci sú v rôznych médiách pripravené prenosy služieb Božích.

Smrtná nedeľa 23.3.2021 10:00 YouTube ECAV s Vami
Služby Božie na internete CZ ECAV Martin a Ján Hroboň

Kvetná nedeľa 28.3.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ ECAV Uhorské

Zelený štvrtok 1.4.2021 17:00 YouTube ECAV s Vami
Služby Božie na internete Biskupský úrad východného dištriktu Peter Mihoč

Veľký piatok 2.4.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ ECAV Hanušovce nad Topľou

Veľký piatok 2.4.2021 10:00 Jednotka
Televízme služby Božie CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom

Veľkonočná nedeľa 4.4.2021 10:00 Televízia TA3
Televízne služby Božie CZ ECAV Bratislava-Rača

Veľkonočný pondelok 5.4.2021 10:00 Televízia LUX
Televízne služby Božie Generálny biskupský úrad Ivan Eľko

Kategórie
Služby Božie

4. pôstna nedeľa

Kategórie
Nezaradené

Priznám sa k svojej cirkvi

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach. Po desiatich rokoch prinesie komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko aj cirkev vpred.

Dôležité dátumy sčítania

Samostatne cez internet: 15.2.2021 – 31.3.2021
Asistované sčítanie: 1.4.2021 – 31.10.2021

Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.

Mt 5, 13-14

Čo môžem urobiť ja?

  • Na začiatku je rozhodnutie vyplniť sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk
  • Pri otázke: „Aké je Vaše náboženské vyznanie?“ treba kliknúť na možnosť s náboženským vyznaním.
  • Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
  • Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.

Ako mi pomôže cirkevný zbor?

Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže Vám farár/farárka alebo člen Vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme Vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup západného dištriktu

Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu
Peter Mihoč, biskup východného dištriktu

Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu

Kategórie
Služby Božie

3. pôstna nedeľa

Kategórie
podujatia

SMD 2021 Vanuatu

Pozývame Vás na Svetový deň modlitieb 2021, ktorý tento rok pripravili ženy z Vanuatu a v slovenčine náš Slovenský výbor SDM. Kvôli opatreniam ekumenickú bohoslužbu nahrali bratia a sestry z ECAV Kremnica a je prístupná online.

V ľubovoľnom čase sa nalaďte na ekumenickú bohoslužbu cez YouTube kanál.

Viac informácií nájdete na stránkach SDM:
https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

Materiály na stiahnutie:
https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu/materiály-na-stiahnutie-sdm-2021

V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „Budovanie vodcovských schopností“.

Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM: SK25 0900 0000 0000 11485517

Kategórie
podujatia

Online podujatia marec 2021

CZ ECAV Petržalka Vás pozýva na tieto online podujatia, ktoré sú naplánované v marci 2021:

3. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
7. marec 2021 o 9:30 3. pôstna nedeľa cez YouTube.

10. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
14. marec 2021 o 9:30 4. pôstna nedeľa cez YouTube.

17. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
21. marec 2021 o 9:30 4. pôstna nedeľa – Smrtná cez YouTube.

24. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
28. marec 2021 o 9:30 6. pôstna nedeľa – Kvetná cez YouTube.

každú nedeľu po Službách Božích cca 10:30 Nedeľné stretnutie cez Webex (číslo stretnutia 174 830 7280, heslo „petrzalka“)
každú nedeľu o 15:00 Destká biblická lekcia