Kontakt

Adresa úradu, kontakty na úrad a zborových farárov:

Evanjelický a.v. farský úrad ECAV
Strečnianska ulica 15
851 05 Bratislava 5
Tel./Fax: : +421 2 6382 7559
E-mail: petrzalka@ecav.sk
IČO: 30778026
DIČ: 2020933849

Úradné hodiny:

Pondelok10:00 – 12:00
Utorok
Streda
Štvrtok14:00 – 18:00
Piatok8:00 – 11:00

Bankové spojenie:

Účet CZ pre finančné príspevky je SK73 0900 0000 0051 5225 8740 (milodary, cirkevný príspevok 30 €, ofery – o čo ide uveďte v správe pre prijímateľa)

Od 1. septembra 2020 je CZ ECAV Bratislava-Petržalka zriaďovateľom Evanjelickej materskej školy Dr.Filipa Melanchtona v Petržalke. Ak ju chcete podporiť, číslo účtu škôlky na školné a milodary je SK09 1100 0000 0026 6725 0082.

Kontaktné osoby:

Zborový farár: Mgr. David Bázlik, dbazlik@gmail.com

Zborová farárka: Mgr. Ilona Bázliková, nonabazlikova@gmail.com

Zborový kaplán: Mag. Marek Žaškovský, marek.zaskovsky@gmail.com

Zborový dozorca: Ľubomír Synak, dozorca.petrzalka@ecav.sk

Poddozorkyňa: Anna Hrbáňová, hrbanovaa@gmail.com

Kantori: Horst Glatz, Peter Líška, Ing. Miloš Matejka, Mgr. art. Tomáš Rojček, MgrA. Janko Siroma, Ph.D. , janko.siroma@gmail.com