Kontakt

Adresa úradu, kontakty na úrad a zborových farárov:

Evanjelický a.v. farský úrad ECAV
Strečnianska ulica 15
851 05 Bratislava 5
Tel./Fax: : +421 2 63 82 75 59
E-mail: petrzalka@ecav.sk

Bankové spojenie:

Účet CZ pre finančné príspevky je SK73 0900 0000 0051 5225 8740 (milodary, cirkevný príspevok, ofery – o čo ide uveďte v správe pre prijímateľa)

Od 1. septembra 2020 je CZ ECAV Bratislava-Petržalka zriaďovateľom Evanjelickej materskej školy Dr.Filipa Melanchtona v Petržalke. Ak ju chcete podporiť, číslo účtu škôlky na školné a milodary je SK09 1100 0000 0026 6725 0082.

Zboroví farári:

Mgr. Ján Kolesár, 1. zborový farár: +421-2-63 82 75 59; 0905 950 316

Mgr. Eva Kolesárová, 2. zborová farárka: +421-2-63 82 75 59; 0907 941 165