Kontakt

Adresa úradu, kontakty na úrad a zborových farárov:

Evanjelický a.v. farský úrad ECAV
Strečnianska ulica 15
851 05 Bratislava 5
Tel./Fax: : +421 2 63 82 75 59
E-mail: petrzalka@ecav.sk

Bankové spojenie:

Tatrabanka, č. ú. IBAN: SK09 1100 0000 0026 6725 0082

Zboroví farári:

Mgr. Ján Kolesár, 1. zborový farár: +421-2-63 82 75 59; 0905 950 316; 0910 479 964

Mgr. Eva Kolesárová, 2. zborová farárka: +421-2-63 82 75 59; 0907 941 165