Kategórie
Služby Božie

Svetový deň modlitieb

3. pôstna nedeľa, svetový deň modlitieb za Palestínu

V nedeľu 3. marca 2024 o 9:30 sa v rámci hlavných Služieb Božích uskutoční podujatie ekumenický Svetový deň modlitieb. Budeme sa modliť za pokoj v Palestíne. Bude tiež možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej.

Tento Svetový deň modlitieb pripravili kresťanské ženy z Palestíny, ktorú momentálne sužuje vojna a hlad. Túto krajinu vybrali pred 7 rokmi. Odkaz pre dnešok je však o to viac naliehavý.