Kategórie
Služby Božie

Zborové konventy

V nedeľu 5. mája budú v rámci Služieb Božích v Petržalke so začiatkom o 9:30 prebiehať zborové volebné konventy. V našom cirkevnom zbore budeme voliť biskupa západného dištriktu, seniorálnu dozorkyňu/seniorálneho dozorcu a zároveň zborových presbyterov.

Kategórie
Služby Božie

Rodinné Služby Božie

Rodinné Služby Božie s témou Mestečko srdiečok

V nedeľu 17.3.2024 budú okrem hlavný Služieb Božích o 9:30 aj rodinné so začiatkom o 11:00. Témou bude mestečko srdiečok. Po ich skončení bude pripravený aj spoločný obed.

Kategórie
Služby Božie

Svetový deň modlitieb

3. pôstna nedeľa, svetový deň modlitieb za Palestínu

V nedeľu 3. marca 2024 o 9:30 sa v rámci hlavných Služieb Božích uskutoční podujatie ekumenický Svetový deň modlitieb. Budeme sa modliť za pokoj v Palestíne. Bude tiež možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej.

Tento Svetový deň modlitieb pripravili kresťanské ženy z Palestíny, ktorú momentálne sužuje vojna a hlad. Túto krajinu vybrali pred 7 rokmi. Odkaz pre dnešok je však o to viac naliehavý.

Kategórie
Služby Božie

Požehnanie manželov

Požehnanie manželov - obrázok 2 prstov so spoločným srdiečkom.

Čaká nás opäť výnimočná nedeľa 18.2.2024.

Hlavné Služby Božie o 9:30 a rodinné Služby Božie (detské) o 11:00. Na oboch bude príležitosť prijať požehnanie pre manželské páry.

Po rodinných Službách Božích bude v zborových priestoroch spoločný obed. Na spoločný stôl môžete aj vy niečo chutné priniesť.

Kategórie
Služby Božie

Vianoce 2023

Vianoce 2023 program Služieb Božích

Pozývame Vás na Vianoce 2023!

Štedrý večer 24.12.2023

14:00 Štedrovečerné Služby Božie v Rusovciach
15:30 Štedrovečerné Služby Božie v Rajke
17:00 Štedrovečerné Služby Božie v Petržalke

Prvý sviatok vianočný 25.12.2023

10:00 Televízne Služby Božie v Petržalke
11:00 Služby Božie v Rusovciach

Druhý sviatok vianočný 26.12.2023

9:30 Služby Božie v Petržalke

Silvester 31.12.2023

15:30 Služby Božie v Rusovciach
17:00 Služby Božie v Petržalke

Kategórie
Služby Božie

Rozhlasové služby Božie

Dňa 25.6.2023 o 9:00 budú služby Božie vysielané cez Slovenský rozhlas. Prosíme všetkých, ktorí sa plánujú zúčastniť, aby prišli radšej o 15 minút skôr.

Kategórie
Služby Božie

Veľký týždeň 2023

Zelený štvrtok

Petržalka 18:00 Služby
Božie s Večerou Pánovou

Veľký piatok

Petržalka 9:30; Rusovce 11:00
Pašiové Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

Veľkonočná nedeľa

Petržalka 9:30 a 18:00 Služby Božie
Rusovce 10:00 Služby Božie (priamy prenos TA3)
Rajka 18:00 Služby Božie

Veľkonočný pondelok

Petržalka 9:30
Služby Božie

Iné priame prenosy počas sviatkov nájdete na stránke www.ecav.sk

Kategórie
Služby Božie

Vianoce 2022

18.12. – 4. adventná nedeľa

9:30 Petržalka – SB s Večerou Pánovou, detská besiedka
9:30 Rajka – SB s Večerou Pánovou
11:00 Rusovce
17:00 Petržalka zborový dom – SB s Večerou Pánovou

24.12. – Štedrý večer

14:00 Rusovce
14:30 Domov tretieho veku
15:30 Rajka
15:30 Petržalka – vystúpenie detí, spevokol Laudate
17:00 Petržalka – spevokol Laudate

25.12. – 1. slávnosť vianočná

9:30 Petržalka – spevokol Laudate
11:00 Rusovce

26.12. – 2. slávnosť vianočná

9:30 Petržalka – SB s Večerou Pánovou

31.12. – závierka občianskeho roka

14:00 Rusovce
17:00 Petržalka

1.1.2023 – Nový rok

9:30 Petržalka – SB s Večerou Pánovou
11:00 Rusovce – SB s Večerou Pánovou
17:00 Petržalka zborový dom – SB s Večerou Pánovou

Kategórie
Služby Božie

Nedeľa večnosti

Nedeľa večnosti 20.11.2022

Nedeľa večnosti je posledná nedeľa cirkevného roka. Na ranných službách Božích o 9:30 si budeme pripomínať tých, ktorí nás v uplynulom cirkevnom roku opustili na večnosť. V Rusovciach sa stretneme o 11:00. Večerné služby Božie budú o 17:00 v Petržalke a o 18:00 v Rajke.

Kategórie
Služby Božie

Reštart

Mládežnícke Služby Božie pri príležitosti pamiatky reformácie.

Pri príležitosti pamiatky reformácie pozývame všetkých mladých ľudí (alebo tých, ktorí sa tak cítia) na mládežnícke Služby Božie s názvom Reštart. Tieto Služby Božie s Večerou Pánovou budú v Novom kostole na Legionárskej ulici 9. novembra 2022 o 18:30.

Po bohoslužbe vás organizátori pozývajú na spoločné stretnutie. Tam sa budete môcť navzájom spoznať, zdieľať sa či upevniť si vzájomné vzťahy.

Organizátori: Mládeže a dorasty z ECAV UPC Mosty, ECAV Legionárska, ECAV Petržalka a ECAV Dúbravka