Kategórie
Služby Božie

Služby Božie počas Vianoc 2020

Bratia a sestry,

na základe usmernenia Zboru biskupov ECAV, ale predovšetkým vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu ohľadom šírenia sa nákazy Covid 19 v krajine a preplnené nemocnice, sme prijali rozhodnutie, že po 4. adventnej nedeli sa SB v našich kostoloch pre verejnosť konať nebudú. Všetky bohoslužobné príležitosti budú nahrávané a vysielané na našom youtubovom kanáli CZ ECAV Petržalka. Najmä v meste je ťažké zabezpečiť povolenú účasť a nekontrolované šírenie je vysoko rizikové pri akomkoľvek zhromažďovaní sa. Ohrozili by sme aj všetkých tých, ktorí boli ochotní pomôcť a poslúžiť a tak aj Vaše rodiny. Podobne sa rozhodli aj ostatné CZ ECAV v Bratislave. Podobne to oznamujú CZ takmer vo všetkých mestách. Prosím, aby ste to prijali s pochopením a pokojom v srdci a využili čas so svojimi najbližšími na rodinné bohoslužby, ku ktorým Vám ako aj všetkým, na ktorých máme kontakt, zašleme materiály. Využijeme na to mailové adresy aktualizovanej kartotéky, aby sme sa tak dostali k čo najviac domácnostiam. Nemáme určite kontakt na všetkých a tak Vás prosíme o pomoc. Prepošlite tieto veci ďalej, budeme Vám zato vďační. Všetky materiály pre domáce pobožnosti budú aj na našich virtuálnych portáloch (Facebook, YouTube, Web).