Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích

24.12. Štedrý večer 15:30
25.12. 1. slávnosť vianočná 9:30
26.12. 2. slávnosť vianočná 9:30
27.12. nedeľa po Vianociach 9:30

31.12. Závierka občianskeho roka 15:30
1.1. Nový rok 9:30

3.1. nedeľa po Novom roku 9:30

6.1. Zjavenie Krista Pána mudrcom 9:30

10.1. 1. nedeľa po Zjavení 9:30