Kategórie
Služby Božie

Vianoce 2023

Vianoce 2023 program Služieb Božích

Pozývame Vás na Vianoce 2023!

Štedrý večer 24.12.2023

14:00 Štedrovečerné Služby Božie v Rusovciach
15:30 Štedrovečerné Služby Božie v Rajke
17:00 Štedrovečerné Služby Božie v Petržalke

Prvý sviatok vianočný 25.12.2023

10:00 Televízne Služby Božie v Petržalke
11:00 Služby Božie v Rusovciach

Druhý sviatok vianočný 26.12.2023

9:30 Služby Božie v Petržalke

Silvester 31.12.2023

15:30 Služby Božie v Rusovciach
17:00 Služby Božie v Petržalke