Kategórie
Služby Božie

3. pôstna nedeľa

Kategórie
Služby Božie

2. pôstna nedeľa

Kategórie
Služby Božie

1. pôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 117, 112, 463. Kázeň na text: Evanjelium podľa Matúša 16,21-23

Kategórie
Služby Božie

Predpôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 188, 448, 204, 642, Antifóna 77
Kázeň na text: 1. list Korintským 13,13

Kategórie
Služby Božie

Nedeľa po Deviatniku

Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích – február

Na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka sa môžete vo februári tešiť na tieto vysielania služieb Božích a detských biblických hodín:

7.2.2021
9:30 Nedeľa po Deviatniku
15:00 Detská biblická lekcia

14.2.2021
9:30 Predpôstna nedeľa, záver Národného týždňa manželstva
15:00 Detská biblická lekcia

21.2.2021
9:30 1. pôstna nedeľa
15:00 Detská biblická lekcia

28.2.2021
9:30 2. pôstna nedeľa
15:00 Detská biblická lekcia

!Novinka! Každú nedeľu po službách Božích pozývame na online stretnutie cez Webex o 10:30. Viac informácií na stránke Online stretnutia.

Kategórie
Služby Božie

ECAV v médiách – február

3.2.2021
17:30 Rozhlasová evanjelická pobožnosť
kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup
kantor: Janko Siroma

14.2.2021
9:00 Televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Giraltovce
Záver Národného týždňa manželstva
kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD
kantor: Martin Tipul
piesne: 605, 245, 642, 484, A63
hudobný sprievod: Kapela KVD a zborový spevokol

14:00 Televízny posol

19:50 Slovo – príhovor gen. biskupa Ivana Eľka

28.2.2021
9:05 Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Veličná
kazateľ: Vladimír Kunovský

Kategórie
Služby Božie

Deviatnik

Kategórie
Služby Božie

3. nedeľa po Zjavení

Kategórie
Služby Božie

2. nedeľa po Zjavení