Kategórie
Služby Božie

4. adventná nedeľa

Milé adventné spoločenstvo, bratia a sestry!

Prajeme Vám krásny vrcholiaci advent. Najbližšie sa vieme stretnúť na 4. adventnú nedeľu, 19.12.2021, ktorá je pred nami, kedy od 09:30 do 12:00 bude otvorený kostol v Petržalke a od 11:00 do 12:00 kostol v Rusovciach. Na oboch miestach to bude individuálna návšteva kostola a stretnutie pri Večeri Pánovej. Niektorí sa už prihlásili. Prosíme, aby ste tak urobili všetci, ktorí chcete prísť, aby sme Vám vedeli prideliť termín stretnutia.

Pri súčasných opatreniach nie je mysliteľné konať spoločné zhromaždenie, ani v Rusovciach ani v Petržalke. Potvrdili sme si to minulú nedeľu pri nahrávaní SB pre RTVS Trojku. My sme podľa pravidiel oslovili 30 ľudí, ale na základe informácie v médiách, že sa kostoly otvárajú, prišli aj ďalší. To nás teší, ale zároveň vedie k obavám.

Pravidlá sú dané: 30 ľudí na službách Božích, čo je pre nás málo alebo 25 m2 na osobu, čo je zase veľmi veľká plocha pre jedného človeka. Ani v jednom prípade by sme teda želaný stav nedosiahli, teda aby sme čo naj viacerým poslúžili. A hoci mnohým z Vás už takto posielame informácie, je stále veľa takých, ku ktorým sme sa ešte nedostali. A preto nie je pre nás možné v našom zbore a zvlášť aj v tomto veľkom meste to ustriehnuť a zorganizovať (ani pri viacerých SB) tak, aby sme dodržali platné predpisy. Z týchto dôvodov bude najbližšiu nedeľu stretnutie v kostole, tak ako pred 2 týždňami, iba individuálne alebo ako rodina, domácnosť spolu. Samozrejme budú služby Božie na 4. adventnú nedeľu opäť YouTube kanáli: cz ecav petržalka (v nedeľu od 9:30).

Samozrejme radi prídeme aj ku Vám do domácnosti, ak si to prajete, s Večerou Pánovou, ale spoločné služby Božie zatiaľ nie sú reálne. Vraj sa to má ešte pred Vianocami prehodnocovať. Ak by sa opatrenia zmiernili, určite budeme na to reagovať.

Máme už v Petržalke „Betlehemské svetlo“, ktoré tradične na 4. adventnú nedeľu, prinášajú skauti. Kto má záujem, príďte v nedeľu medzi 09:30-12:00 a prineste si lampáše alebo kahance, aby ste si vedeli svetlo odniesť domov.

Rovnako ponúkame najnovšie číslo Petržalského evanjelika č.5-6/2021, Evanjelický Posol spod Tatier, Evanjelický Východ, Cestou svetla, Tesnou bránou 2022, či Tranovského, stolový a nástenný kalendár na rok 2022.

Kategórie
Služby Božie

3. adventná nedeľa

Dnešné služby Božie (12.12.2021) z petržalského evanjelického kostola si môžete pozrieť od 10:00 na Trojke (www.rtvs.sk).

Kategórie
podujatia Služby Božie

2. adventná nedeľa

Služby Božie z 2. adventnej nedele sú dostupné na YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka od 5.12.2021 9:30:

Detská besiedka na 2. adventnú nedeľu bude online a začne od 15:00 cez Zoom: https://us05web.zoom.us/j/82287438588?fbclid=IwAR1MsAUfQv2L2QlzAcnsq5cWQl5fODOdE0Y3o8uEQyX4Uc8MScjW2LqrnXg#success

Kostol bude v nedeľu otvorený na individuálnu pastoráciu s možnosťou spovede a Večere Pánovej medzi 10 – 12.00 hod. (na Večeru Pánovu sa treba vopred nahlásiť)

Kategórie
Služby Božie

1. adventná nedeľa

Kategórie
podujatia Služby Božie

Začiatok adventu

prázdny kostol

Milí členovia našej petržalskej rodiny ECAV.

Znova sa Vám prihovárame, lebo veci sa teraz rýchlo menia a chceme, aby ste všetci mali potrebné informácie o tom, čo nás čaká.

Schválený Núdzový stav a Lockdown znamená, že služby Božie v kostole zatiaľ najbližšie dve nedele nebudú. Pre všetkých Vás budú pripravené na našom YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka, tak ako to bolo cez minulé Vianoce a na začiatku roka 2021. Nielen kázeň, ale celé služby Božie. Dúfame, že to nebude trvať viac ako dve nedele (28.11. a 05.12.). Urobme pre to všetko, čo je v našich silách. A myslime pri tom na svoje zdravie, ale aj na bezpečnosť tých druhých. My všetci sme pri nákazlivej chorobe, akou je COVID-19, ohrození. Nech nám naša sloboda nie je božstvom. Je len jeden Boh: Otec, Syn a Duch Svätý. Lebo ak je nám sloboda bohom, potom sme všetci doma zavretí. ☹

Advent začneme bohoslužbou doma, v rodine, bez kostola. Nakoniec sa udalosti príchodu Božieho Syna do nášho sveta začali tiež v rodine. U dievčiny Márie v Nazarete, ktorú navštívil anjel Gabriel a medzi ňou a Jozefom, keď Jozef prijal úlohu adoptívneho otca a Máriu nevyhnal ani neodsúdil. A neskôr podobne len v kruhu rodiny v Betleheme. Využime túto možnosť, byť s najbližšími, aby sme obnovili, budovali, vylepšili naše vzájomné vzťahy prijatím druhého, nám daného, ako to urobili vyššie spomínaní.

Zvykli sme si, že v prvú nedeľu v novom mesiaci máme v chráme možnosť ísť v Večeri Pánovej. Táto možnosť tu bude aj 05.decembra. Je to prvá decembrová nedeľa a zároveň 2. adventná. Kostol bude v Petržalke otvorený od 10:00 do 12:00 pre každého, kto chce prísť ku Večeri Pánovej. Individuálne, teda osobné stretnutie v kostole je dovolené. Prosíme Vás, ak máte o toto individuálne stretnutie v kostole, pri Pánovom stole záujem, aby ste sa prihlásili. Buď cez tento mail alebo telefonicky, aby sme to vedeli zorganizovať. Večeru Pánovu, hlavne prijímanie kalicha realizujeme z malých kalíškov a toto je treba pripraviť. Preto je dôležité poznať aspoň približný počet Vás, ktorí máte záujem. Samozrejme manželia a ich domácnosť môžu prísť spoločne v skupine.

Prajeme Vám, všetci Vaši duchovní CZ, aby ste napriek všetkým obmedzeniam komplikáciám prežili požehnaný začiatok nového cirkevného roka. Požehnaný Advent! Pokoj Vám!     

Ďalšie možnosti:

Kategórie
Služby Božie

„POZOR!!! DÔLEŽITÁ ZMENA!!!“

Od nedele, 14.novembra 2021, budú služby Božie v Petržalke kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii rozdelené do odvolania takto: V nedeľu ráno o 09:30 budú SB pre starších ako 60 rokov a o 17:00 pre mladších ako 60 rokov.

Kategórie
Služby Božie

Pamiatka reformácie

Pozývame Vás už túto nedeľu 31.10.2021 osláviť pamiatku reformácie v našich kostoloch v tradičných nedeľných časoch. Upozorňujeme na zmenu letného času na zimný t.j. 31.10. sa o 3:00 v noci posunie na 2:00.

Kategórie
Služby Božie

Poďakovanie za úrody zeme

V nedeľu 3.10.2021 budeme v našich kostoloch tradične ďakovať za úrody zeme. Radi Vás privítame a aby bol zážitok ešte lepší, oblečieme sa do ľudových krojov. Ak taký kroj máte alebo si ho viete zohnať, príďte v ňom. Počas služieb Božích môžete tiež pristúpiť k Večeri Pánovej.

Kategórie
Služby Božie

Ideme do školy

Pozývame Vás aj s deťmi na služby Božie s detskou besiedkou k začiatku školského roka na tému “Božia škola” dňa 5. septembra 2021 o 9:30. Na všetkých službách Božích (o 9:30 a 17:00 v Petržalke a 11:00 v Rusovciach) bude prisluhovaná sviatosť večere Pánovej, ako každú prvú nedeľu v mesiaci. Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Kategórie
Služby Božie

Televízne prenosy z Rusoviec

V sobotu o 18:00 na Trojke a v nedeľu o 10:00 na Dvojke boli vysielané služby Božie z evanjelického kostola v Rusovciach. Ak ste ich nevideli môžete si ich pozrieť z archívu RTVS.