Kategórie
podujatia

Karneval

Pozývame všetky malé, veľké aj dospelé deti na karneval v sobotu 10.2.2024 od 10:00 do 12:00 v zborovom dome. Čaká vás skvelá zábava, téma, hry, tvorivé dielničky, tanec, vyhodnotenie masiek a pohostenie.

Kategórie
vzdelávanie

Vzdelávacie prednášky

1. polrok 2024

Cirkevný zbor ECAV Petržalka a občianske združenie Jozefa Juráša Vás pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok. Všetky sa budú konať v zborovom dome na Strečnianskej 15. Vstup voľný.

13. február 2024 o 17:00
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (EBF UK)
Veda vs. Scientizmus: Kritické postrehy k metodológii poznania
Môžeme obmedziť skutočné poznanie iba na to, čo je experimentálne overiteľné?

12. marec 2024
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Etické aspekty a komunikácia v medicíne z pohľadu lekára ECAV
(Skúsenosti z lekárskej praxe)

9. apríl 2024
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Matej Markovič st. – prvý dolnozemský slovenský spisovateľ

14. máj 2024
PhDr. Jana Lengová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV)
Sakrálny prvok a slovenská zborová tvorba druhej polovice 19. storočia

Kategórie
umenie

Novoročný koncert Nádeje

Novoročný koncert Nádeje pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Petržalka vás srdečne pozýva na novoročný koncert Nádeje 2024. Koncert bude dňa 6.1.2024 o 15:00 v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.

Kategórie
Služby Božie

Vianoce 2023

Vianoce 2023 program Služieb Božích

Pozývame Vás na Vianoce 2023!

Štedrý večer 24.12.2023

14:00 Štedrovečerné Služby Božie v Rusovciach
15:30 Štedrovečerné Služby Božie v Rajke
17:00 Štedrovečerné Služby Božie v Petržalke

Prvý sviatok vianočný 25.12.2023

10:00 Televízne Služby Božie v Petržalke
11:00 Služby Božie v Rusovciach

Druhý sviatok vianočný 26.12.2023

9:30 Služby Božie v Petržalke

Silvester 31.12.2023

15:30 Služby Božie v Rusovciach
17:00 Služby Božie v Petržalke

Kategórie
umenie

Piano koncert filmovej hudby

piano koncert filmovej hudby

Náš kantor a dirigent spevokolu Laudate a zároveň talentovaný klavirista Mgr. art. Tomáš Rojček nás 7.10.2023 o 19:00 prenesie do magického sveta strieborného plátna. Veľkorysý priestor nášho Evanjelického kostola v Petržalke počas koncertu naplní ikonickými skladbami zo svetoznámych filmov, ktoré sa dotkli miliónov ľudských sŕdc. Hudba v kombinácii s projekciou ponúkne emotívny hudobno-vizuálny zážitok. 

Tomáš Rojček ponúkne vlastné transkripcie a aranžmány skladieb legendárnych skladateľov filmovej hudby. Súčasťou koncertu bude aj drobné občerstvenie.

Cena lístkov 10 €

Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť v sieti Ticketportal. Nespoliehajte sa na to, že sa lístky budú dať kúpiť na mieste.

Kategórie
Služby Božie

Rozhlasové služby Božie

Dňa 25.6.2023 o 9:00 budú služby Božie vysielané cez Slovenský rozhlas. Prosíme všetkých, ktorí sa plánujú zúčastniť, aby prišli radšej o 15 minút skôr.

Kategórie
umenie

Soireé bratislavských organistov

Pozvánka na koncert “Soireé bratislavských organistov” dňa 14.6.2024 o 19:00 v evanjelickom kostole na Strečnianskej 15.

Srdečne pozývame všetkých milovníkov hudby na už IX. soireé bratislavských organistov. Vo štvrtok 15. júna 2023 o 19:00 pre Vás zahrajú žiaci ZUŠ Františka Oswalda, ZUŠ sv. Cecílie, Konzervatória Bratislava, Cirkevného konzervatória v Bratislave a Vysokej školy múzických umení.

Kategórie
vzdelávanie

Choč – symbol Oravy a Liptova

Pozývame Vás na prednášku na tému “Choč – symbol Oravy a Liptova, ako objekt národného a duchovného života” dňa 13.6.2023 o 18:00 v zborovom dome. Prednášať bude rodák z Jasenovej a súčasný Petržalčan prof. Ing. Milan Remko, DrSc.

Pán profesor Vás prevedie týmito témami:

  • Príroda pod Chočom – miesto stretávania sa dolnooravskej národne uvedomelej slovenskej inteligencie
  • osobnosti kultúrneho a verejného života, od minulosti po súčasnosť
  • Zážitky a skúsenosti kresťana – evanjelika v súčasnej spoločnosti

V priebehu prednášky bude prezentácia kníh autora: Oravské zápisky a Génius loci, príbehy zo života.

Kategórie
podujatia

Denný letný tábor

Aj tento rok počas prázdnin pripravujeme denný letný tábor pre deti. Chceme naň srdečne pozvať i vaše dieťa (deti). Je to príležitosť tvorivým spôsobom stráviť jeden prázdninový týždeň, a prehĺbiť či nájsť nové priateľstvá.

Pre mladšie deti od 4 – 6 rokov máme v ponuke denný tábor „Skúška odvahy“. Tento turnus bude v termíne 10. – 14. júla 2023.

Skúška odvahy - detský denný tábor

Pre staršie deti vo veku 7 – 12 rokov chystáme denný tábor „Objavy, ktoré zmenili svet“. Tábor bude 17. – 21. júla 2023.

Objavy, ktoré zmenili svet - detský denný tábor

Oba tábory sa uskutočnia v priestoroch nášho zborového domu a v areáli kostola prípadne v blízkom okolí. Súčasťou tábora bude aj jeden výlet. Pre deti bude zabezpečená celodenná strava t.j. desiata, obed, olovrant a pitný režim. Cena tábora na 5 dní je 75 € na dieťa. V prípade súrodencov je poplatok za ďalšie deti 50 €.

Ak chcete prihlásiť Vaše dieťa na tento denný letný tábor, vyplňte, prosím prihlášku a odovzdajte ju pani učiteľke na detskej besiedke, v cirkevnej škôlke, na hodine náboženskej výchovy alebo na farskom úrade ECAV Petržalka najneskôr však do nedele 25. júna 2023. Záväzne prihlásené bude dieťa až po zaplatení poplatku za tábor.

Po obdržaní Vašej prihlášky Vám pošleme podrobnejšie informácie.

Ak by ste potrebovali vopred vedieť viac informácií, kontaktujte nás.

Kategórie
Služby Božie

Veľký týždeň 2023

Zelený štvrtok

Petržalka 18:00 Služby
Božie s Večerou Pánovou

Veľký piatok

Petržalka 9:30; Rusovce 11:00
Pašiové Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

Veľkonočná nedeľa

Petržalka 9:30 a 18:00 Služby Božie
Rusovce 10:00 Služby Božie (priamy prenos TA3)
Rajka 18:00 Služby Božie

Veľkonočný pondelok

Petržalka 9:30
Služby Božie

Iné priame prenosy počas sviatkov nájdete na stránke www.ecav.sk