Kategórie
vzdelávanie

Vzdelávacie prednášky

1. polrok 2024

Cirkevný zbor ECAV Petržalka a občianske združenie Jozefa Juráša Vás pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok. Všetky sa budú konať v zborovom dome na Strečnianskej 15. Vstup voľný.

13. február 2024 o 17:00
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (EBF UK)
Veda vs. Scientizmus: Kritické postrehy k metodológii poznania
Môžeme obmedziť skutočné poznanie iba na to, čo je experimentálne overiteľné?

12. marec 2024
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Etické aspekty a komunikácia v medicíne z pohľadu lekára ECAV
(Skúsenosti z lekárskej praxe)

9. apríl 2024
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Matej Markovič st. – prvý dolnozemský slovenský spisovateľ

14. máj 2024
PhDr. Jana Lengová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV)
Sakrálny prvok a slovenská zborová tvorba druhej polovice 19. storočia