Category: Uncategorized

Pozemok v Rusovciach na predaj

Ponúkame na predaj pozemok v katastri obce Rusovce na pokojnej ulici Longobardská, súpisné číslo: 1287/718, s rozlohou 975 m2, formou verejnej súťaže. Minimálna požadovaná cena je 370.000,- EUR t.j. 379,49 EUR/m2.

Ak máte záujem o tento pozemok, ponúknite cenu v samostatne zalepenej obálke s názvom: “NEOTVÁRAŤ! CENOVÁ PONUKA NA POZEMOK K ZASADNUTIU ZB. PRESBYTERSTVA”, ktorú doručte na adresu farského úradu ECAV Petržalka – Strečnianska 15, 851 05 Bratislava-Petržalka do 23.09.2019, 24:00.

Zozbierané obálky s ponukami od záujemcov bude otvárať zborové presbyterstvo na zasadnutí dňa 24.09.2019. So záujemcom s najvyššou ponukou splnomocní zborové presbyterstvo svojho člena na začatie jednaní o predaji predmetného pozemku.

Čistenie kostola v Rusovciach

Čistenie kostola

Čistenie a upratovanie kostola v Rusovciach po maľovaní bude v piatok, 23.augusta 2019 od 09:00. Ak bude potrebné stretnúť sa aj v sobotu, dáme vedieť. Ďakujeme za pomoc

Kázeň 14.7.2019

Návrh tričiek

Milí priatelia, pri blížiacich sa výročiach v našom zbore sme sa rozhodli pre tlač zborových tričiek, nálepiek atď. ak máš záľubu v dizajnovaní môžete skúsiť navrhnúť jeden práve pre nás. V prípade záujmu poskytneme logo kostola a bližšie info.

Deadline na poslanie návrhu je 31. júl 2019.

Kázeň

Piknik v záhrade

Bratislavký seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Svätý Jur Vás pozýva na Stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční 16. júna 2019 o 15:00 v Scheidlinovej záhrade v Svätom Jure.

Olivová záhrada

Denný detský tábor

Pozývame všetky deti od 4 do 12 rokov na dva turnusy denných detských táborov, ktoré tradične organizujeme v Zborovom dome CZ ECAV Petržalka na Strečnianskej 15 v časoch od 8:00 do 16:00.

  • 1.-4. júla 2019 (deti 4-7 rokov) Téma Voda
  • 8.-12. júla 2019 (deti 8-12 rokov) Téma Veľké egyptské dobrodružstvo

Vyplnenú prihlášku prineste na Evanjelický a.v. farský úrad alebo pošlite naskenovanú na adresu petrzalka@ecav.sk. Zahlásiť sa dá aj na telefónnych číslach 6382 7559 resp. 0907 941 165.

Prihláška

Kázeň 5.5.2019 (Konfirmácia)

Seniorálne stretnutie žien

Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavského seniorátu pozýva na Seniorálne stretnutie žien, ktoré sa uskutoční 12. mája 2019 o 15:30 v Horných Salibách. Témou stretnutia bude prierez životom a dielom Milana Rúfusa a Pavla Országha Hviezdoslava.

Stretnutie spevokolov bratislavského seniorátu

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s cirkevných zborom ECAV Bratislava – Petržalka Vás pozýva na stretnutie spevokolov bratislavského seniorátu v nedeľu 19. mája 2019 o 15:00 v evanjelickom a.v.. kostole Svätej Trojice v Petržalke.

Page 1 of 3123»