Kategórie
podujatia pomoc

Jarná brigáda

brigáda na farskom dvore

Srdečne Vás pozývame na jarnú brigádu, ktorá bude už túto sobotu od 9.00 približne do 11:00. Náš kostolník má už všetko pripravené a zídu sa všetky ochotné ruky. Plánujeme vypratať pivničné priestory, no ak počasie dovolí, bude priestor aj na umývanie okien a iné činnosti. Stretneme sa na Strečnianskej 15.

Kategórie
Služby Božie

Zborové konventy

V nedeľu 5. mája budú v rámci Služieb Božích v Petržalke so začiatkom o 9:30 prebiehať zborové volebné konventy. V našom cirkevnom zbore budeme voliť biskupa západného dištriktu, seniorálnu dozorkyňu/seniorálneho dozorcu a zároveň zborových presbyterov.