Kategórie
Nezaradené

Výsledky sčítania evanjelikov

Sčítanie obyvateľov

Štatistický úrad SR zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov (www.scitanie.sk). Trendy ukazujú, že počty veriacich ľudí klesajú. Podobne sa to ukazuje aj medzi evanjelikmi a.v. v pôsobnosti Cirkevného zboru ECAV Petržalka. Hoci absolútne počty v priľahlých obciach narastajú percentuálne zastúpenie napriek tomu klesá. V Petržalke je pokles najvýraznejší.

mestská časť Bratislavy20222011
Petržalka4279 (3,8 %)5016 (4,7 %)
Rusovce117 (4,0 %)127 (4,5 %)
Jarovce76 (2,8 %)41 (2,9 %)
Čunovo32 (2,0 %)20 (2,0 %)
Tabuľka počtu evanjelikov a.v. podľa sčítania

Napriek výsledkom sčítania je v evidencii členov cirkevného zboru len časť ľudí, ktorí sa v sčítaní prihlásili k evanjelickému vyznaniu. Je možné, že niektorí evanjelici bývajúci v Petržalke a okolí sú evidovaní aj v iných cirkevných zboroch v Bratislave, či mimo nej. Ak však nie ste evidovaní inde alebo by Vám bolo lepšie stretávať sa s nami v Petržalke či Rusovciach, kontaktujte nás.