Kategórie
Nezaradené

Priznám sa k svojej cirkvi

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach. Po desiatich rokoch prinesie komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko aj cirkev vpred.

Dôležité dátumy sčítania

Samostatne cez internet: 15.2.2021 – 31.3.2021
Asistované sčítanie: 1.4.2021 – 31.10.2021

Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.

Mt 5, 13-14

Čo môžem urobiť ja?

  • Na začiatku je rozhodnutie vyplniť sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk
  • Pri otázke: „Aké je Vaše náboženské vyznanie?“ treba kliknúť na možnosť s náboženským vyznaním.
  • Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
  • Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.

Ako mi pomôže cirkevný zbor?

Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže Vám farár/farárka alebo člen Vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme Vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup západného dištriktu

Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu
Peter Mihoč, biskup východného dištriktu

Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu