Pôstny koncert

11094760_10203932491104887_957915961_n

Rodinné spoločenstvo

plagát - stretnutie rodín

 

Zajtra 15. marca 2015 vás srdečne pozývame na stretnutie rodín,
ktoré sa uskutoční v zborovej sieni farského úradu na Strečnianskej ulici o 15:00 hodine.
Téma bude: “Pôst v rodine?”

Program pre deti zabezpečený.

Volebný a výročný zborový konvent 2015

Milí bratia a milé sestry!
Srdečne vás pozývam na volebný a výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. 2. 2015 o 9,30 hod. v našom chráme Božom. Hlavný program konventu bude voľba seniora BAS a voľba poddozorcu nášho CZ. Farársku správu za rok 2014 si môžete prečítať v našom zborovom časopise “Petržalský evanjelik” č. 1/2015 alebo na internetovej stránke www.ecav-petrzalka.sk v sekcii PE. Hospodárenie zboru za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 si môžete prečítať pri vchode do chrámu, alebo na internete v priloženom dokumente tu.
Teším sa na vašu účasť.
Ľubomír Synak
Plnenie 2014 a rozpočet 2015

CZ ECAV v Bratislave-Petržalke a Veľvyslanectvo USA v SR

VÁS POZÝVAJÚ

na koncert spirituálov s americkou sopranistkou Nicole Taylor a klaviristom Danielom Ernstom, v sobotu 21.februára 2015 o 17:00 v chráme Svätej Trojice na Strečnianskej ulici v Petržalke. Spoluúčinkovať bude aj gospelový spevokol Freedom z Petržalky. Vstup je voľný. Tešíme sa na pekný večer s Vami.

Vstup je

 

Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti a Knieža pokoja

Ten prichádza k nám ľuďom, aby sme mali silu a pokoj, boli múdri a dosahovali život večný. Ja viem, že necítime ani hlúpi, ani slabí, žijeme naplno a vieme si poradiť, ale predsa… Kto stojí má si dať pozor, aby nepadol. Aby sa mu nerozsypal vzťah a neostal sám. Aby vnášal pokoj a pohodu do života druhým. Aby vedel poradiť a vedel si rady zo životom. Vymeniť nie je problém, ale vydržať a udržať veci života v poriadku, to je dôležité. To nás buduje a posúva ďalej. ježiš prichádza, aby nám v tomto bol pomocou. Poďme k Nemu a nech je súčasťou nášho života, môjho i tvojho nielen na Vianoce.

Požehnané sviatky všetkým!

Vianoce 2014 a Nový rok 2015

Štedrý deň – 24.12.2014

14:00 – SB v Rusovciach; 15:30 – SB v Petržalke;  17:00 – SB v Petržalke

1.slávnosť vianočná – 25.12.2014

09:00 – SB v nemocnici na Antolskej;  09:30 – SB v Petržalke ; 11:00 – SB v Rusovciach; 17:00 – večerné SB v Petržalke

2.slávnosť vianočná – 26.12.2014

09:00 – nemocnica na Antolskej; 09:30 – SB s VP v Petržalke

Nedeľa po Vianociach – 28.12.2014

09:00 – SB v nemocnici na Antolskej; 09:30 – SB v Petržalke; 11:00 – SB v Rusovciach; 17:00 – večerné SB v Petržalke

31.12.2014 – Silvester – záver občianskeho roka

14:00 – SB v Rusovciach; 18:00 – SB v Petržalke; 19:00 – kapustnica v Petržalke(prihlásiť sa)

Nový rok – 1.1.2015

09:00 – SB v nemocnici na Antolskej;  09:30 – SB v Petržalke; 11:00 – SB v Rusovciach; 17:00 – večerné SB v Petržalke

 

Gospel FREEDOM pozýva k oslave Pána

Vždy v stredu o 18:30 v Zborovom dome pri kostole na Strečnianskej ulici č.15, nacvičuje náš najmladší zborový spevokol ECAV v Petržalke pod názvom Freedom. Sloboda(freedom) v Kristovi je to, k čomu ťa pozývame. Slobodný môžeš byť iba ak ťa Ježiš oslobodí. Prišiel medzi nás, aby sa to stalo s tvojim i mojim srdcom. Aby sme boli oslobodení od diabla, hriechu a smrti. Od zla, ktoré chce ničiť a zničiť náš život. Nedovoľme víťazstvo našim nepriateľom, ktorí nás zotročujú, ale buďme víťazi s Kristom.  Pridaj svoj hlas k Jeho oslave práve teraz, v advente, v čase, keď si pripomíname Jeho príchod k nám. Nielen ten prvý, za čias cisára Augusta a Herodesa Veľkého, ale aj ten, ktorý dobrí sluhovia čakajú a ktorý sa udeje pri Jeho návrate, ako sľúbil. Príď sa s gospelom Freedom na to pripravovať.     Mgr.Ján Kolesár, evanjelický a.v.farár v Petržalke

Hor sa do nového roka! Cirkevného.

Nedeľou, 30.novembra 2014, začíname nový cirkevný rok. Advent nám ohlasuje príchod Pánov a to v dvoch rovinách. Je tu každoročne čas pripomenúť si Boha a jeho lásku, v ktorej sa sklonil k svetu a prišiel medzi nás. Stal sa jedným z nás. A zároveň je tu čas uvedomiť si, že On prichádza, aby nám dal nový život vo svojom kráľovstve. Jeho druhý príchod ukončí tento náš svet a otvorí nám svet celkom nový, večný. Príďte to osláviť do nášho spoločenstva, ktoré bude v nedeľu, o 09:30 na Strečnianskej ulici aj v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK a s našim novým hudobným projektom Gospel. Kázať bude brat prodekan fakulty Dávid Benka. Tešíme sa na Vás.  Ján Kolesár, 1.zborový farár

Narodeniny cirkvi

Milí priatelia,

50.deň po vzkriesení Pána Ježiša Krista sa splnilo, čo Pán sľúbil svojim žiakom a nasledovníkom. Poslal Svätého Ducha, ktorý spôsobil prebudenie a život vo viere v Ježiša Krista. Dodnes tento Boží Duch pôsobí život vo viere a dáva silu Read More

Seniorátny deň BAS v Senci

Vnútromisijný výbor BAS ECAV srdečne pozýva na Seniorátny deň Bratislavského seniorátu(BAS) ECAV, ktorý sa uskotoční  v soboru, 07.júna 2014 od 09:30 v areáli kostola a fary v Senci. Malí aj veľkí sú srdečne vítaní.

Page 1 of 212»