Kategórie
Nezaradené

Odchod farára Muntága

Farár a spolubrat Ľudovít Muntág nás predišiel do večnosti.

Dňa 16. marca 2024 si Pán života a smrti odvolal do večného domova evanjelického farára Mgr. Ľudovíta Muntága vo veku nedožitých 97 rokov.

Rozlúčka s našim spolubratom, ktorého sme pravidelne vídavali na našich Službách Božích, bude v sobotu 23.3.2024 o 12:00 v evanjelickom kostole v Petržalke na Strečnianskej ulici.

Kategórie
umenie

Tóny kvetnej nedele

Dávame do Vašej pozornosti koncert s názvom Tóny kvetnej nedele, 24.3.2024 o 17:00. Na organe zahrajú Andrej Hornjak a Samuel Lihotský.

Kategórie
Služby Božie

Rodinné Služby Božie

Rodinné Služby Božie s témou Mestečko srdiečok

V nedeľu 17.3.2024 budú okrem hlavný Služieb Božích o 9:30 aj rodinné so začiatkom o 11:00. Témou bude mestečko srdiečok. Po ich skončení bude pripravený aj spoločný obed.

Kategórie
podujatia

Evanjelizačné večery

5 evanjelizačných večerov Pre Teba 2024 v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej.

EVANJELIZAČNÉ VEČERY PROCHRIST PRE TEBA 2024

V dňoch 20. – 24. marca 2024 o 17.45 hod sa uskutoční 5 evanjelizačných večerov so živými prenosmi z Liptovského Mikuláša.

Čaká na vás:

  • 5 večerov
  • 5 tém
  • 5 rečníkov
  • 5 kapiel
  • 5 svedectiev

Pripravený bude bohatý sprievodný program: Päť večerov slova a hudby, zaujímavých rozhovorov, životných príbehov známych osobností, v ktorých živote Boh spôsobil radikálnu zmenu – aktualizovaný bude priebežne na webovej stránke. Na tému „Kto hľadá, nájde … lásku, vieru, nádej, pokoj, zmysel života“ budú hovoriť viacerí rečníci zo Slovenska i Sliezska (J. Chodura, J. Petro, T. Lipovský, R. Dovala). Hudobné vstupy budú v réžii interpretov a hudobných telies zo Slovenska a Sliezska.

Evanjelizácia bude vysielaná aj online na YOUTUBE kanáli PreTeba.sk, link bude v predstihu zverejnený na www.prochrist.sk. V Bratislave a môžete na živom prenose zúčastniť napr. v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici.

Program podujatia chce svojím obsahom osloviť predovšetkým sekulárnych ľudí, všetkých hľadajúcich, či stratených. Avšak chce byť aj novým duchovným impulzom povzbudenia pre stálych členov vašich zborov.

Celú organizáciu, materiálno-technické, programové a propagačné zabezpečenie celého projektu PreTeba 2024 môžete finančné podporiť príspevkom na:

číslo účtu: IBAN : SK79 5600 0000 0016 0807 0001
Variabilný symbol: 7777
správa pre prijímateľa: PreTeba 2024 – meno darcu.

Za vašu duchovnú a finančnú podporu Vám úprimne ďakujeme a veríme,
že projekt s Božou pomocou prinesie nové duchovné povzbudenie vo vašom prostredí.

za organizačný tím evanjelizačných večerov PRE TEBA 2024
Mgr. Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku

Kategórie
Služby Božie

Svetový deň modlitieb

3. pôstna nedeľa, svetový deň modlitieb za Palestínu

V nedeľu 3. marca 2024 o 9:30 sa v rámci hlavných Služieb Božích uskutoční podujatie ekumenický Svetový deň modlitieb. Budeme sa modliť za pokoj v Palestíne. Bude tiež možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej.

Tento Svetový deň modlitieb pripravili kresťanské ženy z Palestíny, ktorú momentálne sužuje vojna a hlad. Túto krajinu vybrali pred 7 rokmi. Odkaz pre dnešok je však o to viac naliehavý.

Kategórie
Služby Božie

Požehnanie manželov

Požehnanie manželov - obrázok 2 prstov so spoločným srdiečkom.

Čaká nás opäť výnimočná nedeľa 18.2.2024.

Hlavné Služby Božie o 9:30 a rodinné Služby Božie (detské) o 11:00. Na oboch bude príležitosť prijať požehnanie pre manželské páry.

Po rodinných Službách Božích bude v zborových priestoroch spoločný obed. Na spoločný stôl môžete aj vy niečo chutné priniesť.

Kategórie
podujatia

Valentínsky večer

Pozvi svojho partnera na Valentínsky večer s dobrým jedlom a zdravou dávkou romantiky.

Už v stredu 14. februára 2024 o 17:30 na Strečnianskej 15.

Cena: 30 €/pár

Prihlásiť sa treba do 12.2.2024.

Kategórie
podujatia

Karneval

Pozývame všetky malé, veľké aj dospelé deti na karneval v sobotu 10.2.2024 od 10:00 do 12:00 v zborovom dome. Čaká vás skvelá zábava, téma, hry, tvorivé dielničky, tanec, vyhodnotenie masiek a pohostenie.

Kategórie
vzdelávanie

Vzdelávacie prednášky

1. polrok 2024

Cirkevný zbor ECAV Petržalka a občianske združenie Jozefa Juráša Vás pozývajú na sériu vzdelávacích prednášok. Všetky sa budú konať v zborovom dome na Strečnianskej 15. Vstup voľný.

13. február 2024 o 17:00
prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (EBF UK)
Veda vs. Scientizmus: Kritické postrehy k metodológii poznania
Môžeme obmedziť skutočné poznanie iba na to, čo je experimentálne overiteľné?

12. marec 2024
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
Etické aspekty a komunikácia v medicíne z pohľadu lekára ECAV
(Skúsenosti z lekárskej praxe)

9. apríl 2024
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (Ústav slovenskej literatúry SAV)
Matej Markovič st. – prvý dolnozemský slovenský spisovateľ

14. máj 2024
PhDr. Jana Lengová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV)
Sakrálny prvok a slovenská zborová tvorba druhej polovice 19. storočia

Kategórie
umenie

Novoročný koncert Nádeje

Novoročný koncert Nádeje pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Petržalka vás srdečne pozýva na novoročný koncert Nádeje 2024. Koncert bude dňa 6.1.2024 o 15:00 v evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke.