Občianske združenie Jozefa Juráša

Občianske združenie Jozefa Juráša,  Strečnianska 15,   851 05  Bratislava

IČO: 31 747 477                                            č. ú.: 2620252208/1100 Tatra banka                                   Tel. 02/6382-7559 Read the rest of this entry »

ECAV Petržalka na Vianočných trhoch

V piatok, 20.decembra 2013 od 17:30 bude mať na Vianočných trhoch v Petržalke program aj náš cirkevný zbor(CZ). Zaspieva Oktet, Žiarovky aj Laudate. Tak, ako pred rokom, aj teraz chceme poslúžiť Petržalčanom a odovzdať Božie posolstvo tým, ktorí majú uši na počúvanie a chcú počúvať. Náš program by mal trvať cca 1 hodinu. Srdečne pozývame.

Mgr.Ján Kolesár, zborový farár

Adventný bazár potešil

Aj v tomto roku pokračujeme s našou novodobou tradíciou adventného bazára, ktorý sa koná počas adventných nedelí v našej zborovej sieni vždy po službách Božích. Je to výraz nášho záujmu o cirkevný zbor a jeho podpora. Read the rest of this entry »

Na 2. adventnú nedeľu u nás kázal biskup VD

Brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol na 2. adventnú nedeľu 8. decembra 2013 poslúžil zvesťou slova Božieho v našom Evanjelickom a. v. chráme Božom Svätej Trojice.

Read the rest of this entry »

V Petržalke počas Vianoc 2013 a Nového roka 2014

22.decembra – 4.adventná nedeľa: 09:00-nemocnica; 09:30 – Petržalka    10:30-Petržalka-Večera Pánova; 11:00 – Rusovce-Večera Pánova;17:00 – Petržalka

Read the rest of this entry »

Biblické štúdium a modlitby v stredu

Srdečne pozývame členov CZ, ale aj všetkých záujemcov o biblické štúdium na Biblické hodiny, ktoré sa budú konať vždy v stredu o 18:00 v Zborovom dome na Strečnianskej ulici 15 v Petržalke. Budeme preberať biblickú knihu Skutkov apoštolských na vybrané témy.

Následne bude s biblickou hodinou spojené modlitebné stíšenie, formou  nahlas i v tichosti srdca prednesených modlitieb. SRDEČNE POZÝVAME!