Kategórie
Služby Božie

4. adventná nedeľa

Milé adventné spoločenstvo, bratia a sestry!

Prajeme Vám krásny vrcholiaci advent. Najbližšie sa vieme stretnúť na 4. adventnú nedeľu, 19.12.2021, ktorá je pred nami, kedy od 09:30 do 12:00 bude otvorený kostol v Petržalke a od 11:00 do 12:00 kostol v Rusovciach. Na oboch miestach to bude individuálna návšteva kostola a stretnutie pri Večeri Pánovej. Niektorí sa už prihlásili. Prosíme, aby ste tak urobili všetci, ktorí chcete prísť, aby sme Vám vedeli prideliť termín stretnutia.

Pri súčasných opatreniach nie je mysliteľné konať spoločné zhromaždenie, ani v Rusovciach ani v Petržalke. Potvrdili sme si to minulú nedeľu pri nahrávaní SB pre RTVS Trojku. My sme podľa pravidiel oslovili 30 ľudí, ale na základe informácie v médiách, že sa kostoly otvárajú, prišli aj ďalší. To nás teší, ale zároveň vedie k obavám.

Pravidlá sú dané: 30 ľudí na službách Božích, čo je pre nás málo alebo 25 m2 na osobu, čo je zase veľmi veľká plocha pre jedného človeka. Ani v jednom prípade by sme teda želaný stav nedosiahli, teda aby sme čo naj viacerým poslúžili. A hoci mnohým z Vás už takto posielame informácie, je stále veľa takých, ku ktorým sme sa ešte nedostali. A preto nie je pre nás možné v našom zbore a zvlášť aj v tomto veľkom meste to ustriehnuť a zorganizovať (ani pri viacerých SB) tak, aby sme dodržali platné predpisy. Z týchto dôvodov bude najbližšiu nedeľu stretnutie v kostole, tak ako pred 2 týždňami, iba individuálne alebo ako rodina, domácnosť spolu. Samozrejme budú služby Božie na 4. adventnú nedeľu opäť YouTube kanáli: cz ecav petržalka (v nedeľu od 9:30).

Samozrejme radi prídeme aj ku Vám do domácnosti, ak si to prajete, s Večerou Pánovou, ale spoločné služby Božie zatiaľ nie sú reálne. Vraj sa to má ešte pred Vianocami prehodnocovať. Ak by sa opatrenia zmiernili, určite budeme na to reagovať.

Máme už v Petržalke „Betlehemské svetlo“, ktoré tradične na 4. adventnú nedeľu, prinášajú skauti. Kto má záujem, príďte v nedeľu medzi 09:30-12:00 a prineste si lampáše alebo kahance, aby ste si vedeli svetlo odniesť domov.

Rovnako ponúkame najnovšie číslo Petržalského evanjelika č.5-6/2021, Evanjelický Posol spod Tatier, Evanjelický Východ, Cestou svetla, Tesnou bránou 2022, či Tranovského, stolový a nástenný kalendár na rok 2022.