Kategórie
podujatia

Stretnutie seniorov

Plavba na zámorských lodiach

Námorná loď

Vo štvrtok 13. januára 2022 o 14:00 v Zborovej sieni v Petržalke sa uskutoční stretnutie seniorov s témou: Plavba na zámorských lodiach, ktorú nám predstaví brat Milan Piecka. Tešíme sa na zaujímavé príbehy i obrázky z jeho ciest po mori. Srdečne pozývame našich seniorov na toto novoročné stretnutie! Opäť v režime OP.