Kategórie
podujatia

Festival nádeje

festival nádeje Zažiť Boha stretnúť Ježiša

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba.

Kvôli lockdownu v našej krajine nemôžeme sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Všetko funguje bez prihlasovania sa.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

  • 1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)
  • 2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)
  • 3. 12. – Dúfam, lebo som voľný (Žena pri Jákobovej studni)
  • 4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)
  • 5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)
  • 6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)
  • 7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery. Odporúčame Vám, aby ste oslovili k sledovaniu aj Vašich nekresťanských priateľov a známych a poslali im link.

Požehnaný adventný čas praje

Tím PreTeba.