O nás

Prvá písomná zmienka o evanjelickej a.v.cirkvi v Petržalke je z roku 1684. Ale samostatne zbor nemá veľkú tradíciu. Zväčša bol fíliou evanjelickej a.v.cirkvi v Bratislave alebo v rakúskom Deutsch Jahrndorfe. Vlastná história, ktorá siaha do dnešných dní, sa začala písať v roku 1968 príchodom farára Jozefa Juráša. Až do roku 1994 zbor pôsobil v provizórnych podmienkach. Jeho novodobá história sa začala dynamicky rozvíjať príchodom farárovcov Miloša a Oľgy Klátikovcov, ktorí iniciovali a so zborom zrealizovali výstavbu kostola(1991-1994),podľa projektu ing.arch.Júliusa Baláža. 30.októbra 1994 kostol Sv.Trojice v Petržalke vysvätil biskup ZD ECAV Mgr.Ivan Osuský za prítomnosti mnohých domácich aj zahraničných hostí, ktorí významnou mierou prispeli k výstavbe celého zborového centra.