Aktuality

Aktuálny týždeň 11.-18. novembra

Nedeľa 11.11.:
09:30 Služby Božie s detskou besiedkou v Petržalke
11:00 Služby Božie v Rusovciach
17:00 Večerné služby Božie

Pondelok 12.11.:
15:30 Príprava konfirmandov a stretnutie dorastu
17:00 Stretnutie abstinentov v Zborovom dome

Utorok 13.11.:
18:00 Nácvik gospelovej skupiny Freedom

Streda 14.11.:
14:00 – 18:00 Bazár šatstva pre verejnosť
17:00 Biblická hodina s modlitbami na fare
18:30 Nácvik spevokolu Laudate

Štvrtok 15.11.:
09:00 – 13:00 Bazár šatstva pre verejnosť
17:30 Stretnutie Al-anon v zborovej sieni

Piatok 16.11.:
15:00 Príprava konfirmandov a stretnutie dorastu
17:00 Stretnutie mládeže

Nedeľa 18.11.:
09:30 Služby Božie s detskou besiedkou v Petržalke
11:00 Služby Božie v Rusovciach
17:00 Večerné služby Božie


Stále podujatia a stretnutia

Služby Božie

Služby Božie sa konajú vždy v nedeľu a vo sviatok v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme Sv.Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15.
Večerné služby Božie sú každú nedeľu v Petržalke, a to v zimnom čase o 17:00 v letnom čase o 18:00.

V kostole v Rusovciach sú služby Božie každú nedeľu o 11:00.

V nedeľu o 09:00 sú pravidelne aj služby Božie v kaplnke nemocnice na Antolskej ulici.

Nácviky spevokolov

Spevokol Laudate má svoje nácviky v stredu od 18:30.
Gospelová skupina Freedom sa stretáva v utorok o 18:00.