Služby Božie

Konajú sa v nedele a sviatky v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme Sv.Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15. Od marca 2011 sa rozhodnutím Zborového presbyterstva konajú hlavné služby Božie každú nedeľu aj v kostole v Rusovciach o 11:00. V nedeľu o 09:00 sú pravidelne aj služby Božie v kaplnke nemocnice na Antolskej ulici.

Večerné služby Božie sú každú nedeľu v Petržalke a to v zimnom čase o 17:00 v letnom čase o 18:00.

 

Petržalka: 09:30 a 17:00/18:00 – letný čas

Rusovce: 11:00

Nemocnica: 09:00