Aktuality

Služby Božie a stretnutia počas Vianoc 2019

Štedrý deň – (24. decembra 2019)

14:00 – služby Božie v Rusovciach
15:30 – služby Božie v Petržalke
17:00 – služby Božie v Petržalke

Prvá slávnosť vianočná (25. decembra 2019)

09:30 – služby Božie v Petržalke
11:00 – služby Božie v Rusovciach
17:00 – služby Božie v Petržalke

Druhá slávnosť vianočná (26. decembra 2019)

09:30 – služby Božie s VP v Petržalke

Nedeľa po Vianociach (29. decembra 2019)

09:30 – služby Božie v Petržalke
11:00 – služby Božie v Rusovciach
17:00 – služby Božie v Petržalke

Silvester (31. decembra 2019)

14:00– služby Božie v Rusovciahc
17:00 – služby Božie v Petržalke
18:00 – silvestrovská kapustnica v zborovom dome

Nový rok (1. januára 2020)

09:30 – služby Božie v Petržalke
11:00 – služby Božie v Rusovciach
17:00 – služby Božie v Petržalke


Stále podujatia a stretnutia

Služby Božie

Služby Božie sa konajú vždy v nedeľu a vo sviatok v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme Sv.Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15.
Večerné služby Božie sú každú nedeľu v Petržalke o 17:00.

V kostole v Rusovciach sú služby Božie každú nedeľu o 11:00.

Nácviky spevokolov

Spevokol Laudate Plus má svoje nácviky v nedeľu od 18:30.
Gospelová skupina Freedom sa stretáva v utorok o 18:00.