Aktuality

Služby Božie a Stretnutia vo vrcholiacom pôste a na Veľkú noc 2019

Kvetná nedeľa – 6.pôstna (14.apríla)

09:00 – ranné SB v nemocnici na Antolskej
09:30 – pašiové služby Božie v Petržalke
11:00 – pašiové služby Božie v Rusovciach
15:00 – Stretnutie žien veľkej Bratislavy v Petržalke
17:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Zelený štvrtok (18.apríla)

16:00 – stretnutie starších v Zborovom dome
17:00 – Večera Pánova v Petržalke

Veľký piatok (19.apríla)

09:00 – ranné služby Božie v nemocnici na Antolskej
09:30 – pašiové služby Božie v Petržalke
10:30 – Večera Pánova v Petržalke
11:00 – pašiové služby Božie s Večerou Pánovou v Rusovciach
17:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Veľkonočná nedeľa (21.apríla)

09:00 – ranné služby Božie v nemocnici na Antolskej
09:30 – slávnostné služby Božie v Petržalke
11:00 – slávnostné služby Božie v Rusovciach
17:00 – večerné služby Božie v Petržalke

Veľkonočný pondelok (22.apríla)

09:00 – ranné služby Božie v nemocnici na Antolskej
09:30 – slávnostné služby Božie v Petržalke s Večerou Pánovou


Stále podujatia a stretnutia

Služby Božie

Služby Božie sa konajú vždy v nedeľu a vo sviatok v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme Sv.Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15.
Večerné služby Božie sú každú nedeľu v Petržalke o 17:00.

V kostole v Rusovciach sú služby Božie každú nedeľu o 11:00.

V nedeľu o 09:00 sú pravidelne aj služby Božie v kaplnke nemocnice na Antolskej ulici.

Nácviky spevokolov

Spevokol Laudate má svoje nácviky v stredu od 18:30.
Gospelová skupina Freedom sa stretáva v utorok o 18:00.