Aktuality

Aktuálny týždeň 25.11.-2.12.

Nedeľa 25.11.:
09:30 Služby Božie s detskou besiedkou v Petržalke
11:00 Služby Božie v Rusovciach
16:00 Stretnutie manželov
17:00 Večerné služby Božie v Petržalke

Pondelok 26.11.:
15:30 Príprava konfirmandov a stretnutie dorastu
17:00 Stretnutie abstinentov v Zborovom dome

Utorok 27.11.:
18:00 Nácvik gospelovej skupiny Freedom

Streda 28.11.:
17:00 Biblická hodina s modlitbami na fare
18:30 Nácvik spevokolu Laudate

Štvrtok 29.11.:
18:30 Nácvik spevokolu Petržalský lúč

Piatok 30.11.:
15:00 Príprava konfirmandov a stretnutie dorastu
17:00 Stretnutie mládeže + prespávačka s témou: Umývadlo a uterák

Sobota 1.12.:
17:00 Odchod Laudate na koncert do Rajky

Nedeľa 18.11.:
09:30 Služby Božie s Večerou Pánovou a detskou besiedkou v Petržalke
11:00 Služby Božie s Večerou Pánovou v Rusovciach
17:00 Večerné služby Božie v Petržalke


Stále podujatia a stretnutia

Služby Božie

Služby Božie sa konajú vždy v nedeľu a vo sviatok v pravidelných časoch.

Hlavné služby Božie sú vždy v nedeľu o 09:30 v chráme Sv.Trojice v Petržalke na Strečnianskej ulici 15.
Večerné služby Božie sú každú nedeľu v Petržalke, a to v zimnom čase o 17:00 v letnom čase o 18:00.

V kostole v Rusovciach sú služby Božie každú nedeľu o 11:00.

V nedeľu o 09:00 sú pravidelne aj služby Božie v kaplnke nemocnice na Antolskej ulici.

Nácviky spevokolov

Spevokol Laudate má svoje nácviky v stredu od 18:30.
Gospelová skupina Freedom sa stretáva v utorok o 18:00.