Kategórie
podujatia

V nedeľu bude zborový konvent

Milí bratia a milé sestry, členovia nášho Cirkevného zboru ECAV BA-Petržalka!

Chcem Vás touto formou pozdraviť a popriať Vám veľa zdravia a Božieho požehnania vo Vašom živote i vo Vašich rodinách. Tiež veľa lásky, múdrosti a zodpovednosti v týchto neľahkých časoch.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu (Bratislava je červená) budú od budúcej nedele služby Božie rozdelené pre staršiu a mladšiu generáciu. Ľudia nad 60 rokov sa stretnú v kostole dopoludnia o 09:30 a tí mladší ako 60 rokov na službách Božích o 17:00. Nechceme zatiaľ kontrolovať zaočkovanie, testy, či prekonanie covidu. V základnom režime nás nemôže byť v kostole podľa rozlohy chrámu viac ako 70 ľudí. Ak sa veci ešte zhoršia, asi potom pristúpime k tomu, že umožníme účasť na službách Božích v režime OTP t.j. iba zaočkovaným, otestovaným a tým, ktorí covid prekonali v posledných dvoch mesiacoch. Zatiaľ však ostávame v tom móde, že nikoho nechceme obmedzovať. Ak ste teda mladší ako 60 rokov príďte večer o 17:00, ak starší ako 60 rokov, príďte dopoludnia o 09:30.

Píšem Vám aj preto, lebo v nedeľu, 14.novembra 2021 o 14:30 bude v našom kostole v Petržalke na Strečnianskej ulici č.15, kde sídli aj náš úrad, zborový konvent.

Potrebujeme nutne prerokovať niektoré súrne záležitosti, ktoré sa dotýkajú života zboru. Rozhodli sme sa, že nebudeme zvolávať konvent počas služieb Božích, ale mimoriadne mimo nich. Konvent je pracovné stretnutie a nepokladá sa za hromadné zhromaždenie, a tak ak máte záujem pozývame Vás rozprávať sa a rozhodovať o veciach, ktoré sa budú prejednávať a schvaľovať. Budú to tieto:

  1. Voľba presbytera na uprázdnené miesto (jeden člen sa vzdal)
  2. Schválenie Mzdového poriadku cirkevného zboru
  3. Cirkevný príspevok (od roku 2009 sa nemenil a bol na úrovni 10 €/rok; návrh je 30 €/rok za každého člena)
  4. Zmena rozpočtu v položke mzdy a odvody, kvôli odmenám pre Evanjelickú materskú školu (EMŠ)
  5. Schválenie zamestnancov cirkevného zboru (EMŠ)

Pripomínam, že každú nedeľu nahrávame na náš YouTube kanál „CZ ECAV Petržalka“ kázeň k príslušnej nedeli. Ak sa Vám nedá prísť do kostola, môžete aspoň takto byť s nami a s Božím slovom spojení.

Prajem Vám všetko dobré. Boh Vám žehnaj!

Ján Kolesár, 1.zborový farár