Kategórie
Služby Božie

Zborové konventy

V nedeľu 5. mája budú v rámci Služieb Božích v Petržalke so začiatkom o 9:30 prebiehať zborové volebné konventy. V našom cirkevnom zbore budeme voliť biskupa západného dištriktu, seniorálnu dozorkyňu/seniorálneho dozorcu a zároveň zborových presbyterov.