Kategórie
Služby Božie

Rozpis televíznych a rozhlasových služieb Božích (január 2021)

9.1.2021 18:00 Trojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Legionárska Bratislava (kazateľ Ondrej Majling)

10.1.2021 10:00 Dvojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Legionárska Bratislava (kazateľ Ján Hroboň, biskup ZD)

13. a 20.1.2021 17:30 Rádio Regina
Rozhlasová evanjelická pobožnosť (kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)

24.1.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos služieb Božích z CZ ECAV Slovenská Ľupča (kazateľ Ján Jakuš)

30.1.2021 18:00 Trojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Galanta (kazateľ Miroslav Kerekréty)

31.1.2021 10:00 Dvojka
Televízny prenos služieb Božích z CZ ECAV Galanta (kazateľ Ivan Eľko, generálny biskup)