Kategórie
Služby Božie

Rozpis služieb Božích (január 2021)

10.1.2021
9:30 Prvá nedeľa po Zjavení – Ježišov krst
15:00 detská biblická lekcia

17.1.2021
9:30 Druhá nedeľa po zjavení
15:00 detská biblická lekcia

24.1.2021
9:30 Tretia (posledná) nedeľa po Zjavení – Ježišovo premenenie
15:30 detská biblická lekcia

31.1.2021
9:30 Nedeľa Deviatnik
15:00 detská biblická lekcia

Sledujte na našom Youtube kanáli CZ ECAV Petržalka.