Kategórie
Služby Božie

Pamiatka reformácie

Pozývame Vás už túto nedeľu 31.10.2021 osláviť pamiatku reformácie v našich kostoloch v tradičných nedeľných časoch. Upozorňujeme na zmenu letného času na zimný t.j. 31.10. sa o 3:00 v noci posunie na 2:00.