Kategórie
podujatia

Festival nádeje

festival nádeje Zažiť Boha stretnúť Ježiša

Pozývame Vás sledovať sériu online evanjelizačných večerov ProChrist z Nemecka pod názvom „Festival nádeje 2021“, ktoré môžete sledovať v dňoch 1. – 7. decembra 2021 (streda – utorok) vždy od 18.00 hod. na YouTube kanáli PreTeba.

Kvôli lockdownu v našej krajine nemôžeme sledovať evanjelizačné večery prezenčne a spoločne v cirkevných zboroch, ale individuálne v domácnostiach. Všetko funguje bez prihlasovania sa.

Čaká nás 7 evanjelizačných večerov na tieto témy:

 • 1. 12. – Dúfam, lebo budem prekvapený (Emauzskí učeníci)
 • 2. 12. – Dúfam, pretože som dôležitý (Bartimeus)
 • 3. 12. – Dúfam, lebo som voľný (Žena pri Jákobovej studni)
 • 4. 12. – Dúfam, lebo som bol vzpriamený (Zohnutá žena)
 • 5. 12. – Dúfam, lebo som prijatý (Lotor na kríži)
 • 6. 12. – Dúfam, lebo môžem žiť večne (Lazar)
 • 7. 12. – Dúfam, lebo som očakávaný (Márnotratný syn)

Veríme, že tieto evanjelizačné večery so svojim posolstvom Vám prinesú na počiatku vzácneho a opäť výnimočného adventného času požehnanie a povzbudenie na ceste viery. Odporúčame Vám, aby ste oslovili k sledovaniu aj Vašich nekresťanských priateľov a známych a poslali im link.

Požehnaný adventný čas praje

Tím PreTeba.

Kategórie
podujatia Služby Božie

Začiatok adventu

prázdny kostol

Milí členovia našej petržalskej rodiny ECAV.

Znova sa Vám prihovárame, lebo veci sa teraz rýchlo menia a chceme, aby ste všetci mali potrebné informácie o tom, čo nás čaká.

Schválený Núdzový stav a Lockdown znamená, že služby Božie v kostole zatiaľ najbližšie dve nedele nebudú. Pre všetkých Vás budú pripravené na našom YouTube kanáli CZ ECAV Petržalka, tak ako to bolo cez minulé Vianoce a na začiatku roka 2021. Nielen kázeň, ale celé služby Božie. Dúfame, že to nebude trvať viac ako dve nedele (28.11. a 05.12.). Urobme pre to všetko, čo je v našich silách. A myslime pri tom na svoje zdravie, ale aj na bezpečnosť tých druhých. My všetci sme pri nákazlivej chorobe, akou je COVID-19, ohrození. Nech nám naša sloboda nie je božstvom. Je len jeden Boh: Otec, Syn a Duch Svätý. Lebo ak je nám sloboda bohom, potom sme všetci doma zavretí. ☹

Advent začneme bohoslužbou doma, v rodine, bez kostola. Nakoniec sa udalosti príchodu Božieho Syna do nášho sveta začali tiež v rodine. U dievčiny Márie v Nazarete, ktorú navštívil anjel Gabriel a medzi ňou a Jozefom, keď Jozef prijal úlohu adoptívneho otca a Máriu nevyhnal ani neodsúdil. A neskôr podobne len v kruhu rodiny v Betleheme. Využime túto možnosť, byť s najbližšími, aby sme obnovili, budovali, vylepšili naše vzájomné vzťahy prijatím druhého, nám daného, ako to urobili vyššie spomínaní.

Zvykli sme si, že v prvú nedeľu v novom mesiaci máme v chráme možnosť ísť v Večeri Pánovej. Táto možnosť tu bude aj 05.decembra. Je to prvá decembrová nedeľa a zároveň 2. adventná. Kostol bude v Petržalke otvorený od 10:00 do 12:00 pre každého, kto chce prísť ku Večeri Pánovej. Individuálne, teda osobné stretnutie v kostole je dovolené. Prosíme Vás, ak máte o toto individuálne stretnutie v kostole, pri Pánovom stole záujem, aby ste sa prihlásili. Buď cez tento mail alebo telefonicky, aby sme to vedeli zorganizovať. Večeru Pánovu, hlavne prijímanie kalicha realizujeme z malých kalíškov a toto je treba pripraviť. Preto je dôležité poznať aspoň približný počet Vás, ktorí máte záujem. Samozrejme manželia a ich domácnosť môžu prísť spoločne v skupine.

Prajeme Vám, všetci Vaši duchovní CZ, aby ste napriek všetkým obmedzeniam komplikáciám prežili požehnaný začiatok nového cirkevného roka. Požehnaný Advent! Pokoj Vám!     

Ďalšie možnosti:

Kategórie
podujatia

V nedeľu bude zborový konvent

Milí bratia a milé sestry, členovia nášho Cirkevného zboru ECAV BA-Petržalka!

Chcem Vás touto formou pozdraviť a popriať Vám veľa zdravia a Božieho požehnania vo Vašom živote i vo Vašich rodinách. Tiež veľa lásky, múdrosti a zodpovednosti v týchto neľahkých časoch.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu (Bratislava je červená) budú od budúcej nedele služby Božie rozdelené pre staršiu a mladšiu generáciu. Ľudia nad 60 rokov sa stretnú v kostole dopoludnia o 09:30 a tí mladší ako 60 rokov na službách Božích o 17:00. Nechceme zatiaľ kontrolovať zaočkovanie, testy, či prekonanie covidu. V základnom režime nás nemôže byť v kostole podľa rozlohy chrámu viac ako 70 ľudí. Ak sa veci ešte zhoršia, asi potom pristúpime k tomu, že umožníme účasť na službách Božích v režime OTP t.j. iba zaočkovaným, otestovaným a tým, ktorí covid prekonali v posledných dvoch mesiacoch. Zatiaľ však ostávame v tom móde, že nikoho nechceme obmedzovať. Ak ste teda mladší ako 60 rokov príďte večer o 17:00, ak starší ako 60 rokov, príďte dopoludnia o 09:30.

Píšem Vám aj preto, lebo v nedeľu, 14.novembra 2021 o 14:30 bude v našom kostole v Petržalke na Strečnianskej ulici č.15, kde sídli aj náš úrad, zborový konvent.

Potrebujeme nutne prerokovať niektoré súrne záležitosti, ktoré sa dotýkajú života zboru. Rozhodli sme sa, že nebudeme zvolávať konvent počas služieb Božích, ale mimoriadne mimo nich. Konvent je pracovné stretnutie a nepokladá sa za hromadné zhromaždenie, a tak ak máte záujem pozývame Vás rozprávať sa a rozhodovať o veciach, ktoré sa budú prejednávať a schvaľovať. Budú to tieto:

 1. Voľba presbytera na uprázdnené miesto (jeden člen sa vzdal)
 2. Schválenie Mzdového poriadku cirkevného zboru
 3. Cirkevný príspevok (od roku 2009 sa nemenil a bol na úrovni 10 €/rok; návrh je 30 €/rok za každého člena)
 4. Zmena rozpočtu v položke mzdy a odvody, kvôli odmenám pre Evanjelickú materskú školu (EMŠ)
 5. Schválenie zamestnancov cirkevného zboru (EMŠ)

Pripomínam, že každú nedeľu nahrávame na náš YouTube kanál „CZ ECAV Petržalka“ kázeň k príslušnej nedeli. Ak sa Vám nedá prísť do kostola, môžete aspoň takto byť s nami a s Božím slovom spojení.

Prajem Vám všetko dobré. Boh Vám žehnaj!

Ján Kolesár, 1.zborový farár

Kategórie
podujatia

Bazár šatstva

Tak ako po minulé roky, aj tento rok plánujeme v zborovom dome urobiť ešte na konci cirkevného roka bazár šatstva. Ak máte pekné, čisté oblečenie prípadne doplnky, ktoré ste ochotní darovať, tak ich môžete priniesť najlepšie do konca októbra na farský úrad. Pomôžete tak tým, ktorí si nájdu niečo na seba, predĺžite život nepotrebným kúskom z Vášho šatníka a možno tým ochránite aj životné prostredie. Samotný bazár sa potom uskutoční 7., 14., a 21. novembra. Výťažok venujeme na dobrú vec.

Kontrola evidencie

V minulosti sme Vás prosili o aktualizovanie svojich údajov v evidencii členov nášho cirkevného zboru. Teraz je ten čas skontrolovať si, či je všetko v poriadku zaznamenané, prípadne ak sa niečo zmenilo, urobiť nápravu. Zároveň sa bude kontrolovať súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého tieto údaje o Vás evidujeme. V časoch bazáru bude k dispozícii niekto z presbyterov, kto bude vedieť s Vami skontrolovať tieto potrebné náležitosti. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

Kategórie
podujatia vzdelávanie

Biblické hodiny

Pozývame na stretnutia na diaľku s možnosťou zahĺbiť sa do dôležitých životných tém. Biblické hodiny s bratom farárom Jánom Kolesárom o 2. liste Jána sa uskutočnia každú stredu o 18:00.

Na stretnutie sa môžete “naladiť” cez Google Meet na adrese: https://meet.google.com/ayn-fryn-zjv. Nebojte sa, pripojenie zvládnete. A keby boli problémy, obráťte sa na nás.

Kategórie
podujatia Služby Božie vzdelávanie

Apríl 2021 (zmeny)

2.4. o 9:30 Veľký piatok
4.4. o 9:30 Prvá slávnosť veľkonočná
5.4. o 9:30 Druhá slávnosť veľkonočná
7.4. o 19:00 Biblická hodina

11.4. o 9:30 Prvá nedeľa po Veľkej noci
14.4. o 19:00 Biblická hodina

18.4. o 9:30 Druhá nedeľa po Veľkej noci
21.4. o 18:00 Biblická hodina

24.4. o 18:00 Televízne služby Božie z Rusoviec na Trojke
25.4. o 9:30 Tretia nedeľa po Veľkej noci v Petržalke pre ľudí nad 60 rokov
25.4. o 10:00 Televízne služby Božie z Rusoviec na Dvojke
25.4. o 17:00 Tretia nedeľa po Veľkej noci v Petržalke pre ľudí do 60 rokov
28.4. o 19:00 Biblická hodina


Služby Božie a detské lekcie na YouTube kanáli.
Biblické hodiny v stredu o 19:00 cez Google Meet – pozývame využiť možnosť stretnúť sa na diaľku a zahĺbiť sa do dôležitých životných tém
Staršia mládež – Staršia mládež v Petržalke
Dorast – cez program Discord, Mládež Petržalka

Kategórie
podujatia

Súkromná návšteva kostola

V nedeľu 4.4. bude výnimočne náš evanjelický kostol v Petržalke otvorený pre duchovnú potrebu v čase od 9:00 do 12:00.

Bližšie informácie na tel.č.: 02 6382 7559

Kategórie
podujatia

SMD 2021 Vanuatu

Pozývame Vás na Svetový deň modlitieb 2021, ktorý tento rok pripravili ženy z Vanuatu a v slovenčine náš Slovenský výbor SDM. Kvôli opatreniam ekumenickú bohoslužbu nahrali bratia a sestry z ECAV Kremnica a je prístupná online.

V ľubovoľnom čase sa nalaďte na ekumenickú bohoslužbu cez YouTube kanál.

Viac informácií nájdete na stránkach SDM:
https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

Materiály na stiahnutie:
https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu/materiály-na-stiahnutie-sdm-2021

V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „Budovanie vodcovských schopností“.

Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM: SK25 0900 0000 0000 11485517

Kategórie
podujatia

Online podujatia marec 2021

CZ ECAV Petržalka Vás pozýva na tieto online podujatia, ktoré sú naplánované v marci 2021:

3. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
7. marec 2021 o 9:30 3. pôstna nedeľa cez YouTube.

10. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
14. marec 2021 o 9:30 4. pôstna nedeľa cez YouTube.

17. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
21. marec 2021 o 9:30 4. pôstna nedeľa – Smrtná cez YouTube.

24. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
28. marec 2021 o 9:30 6. pôstna nedeľa – Kvetná cez YouTube.

každú nedeľu po Službách Božích cca 10:30 Nedeľné stretnutie cez Webex (číslo stretnutia 174 830 7280, heslo „petrzalka“)
každú nedeľu o 15:00 Destká biblická lekcia