Kategórie
ECAV Služby Božie

Služby Božie na Veľkú noc 2021

Počas tohtoročnej Veľkej noci sú v rôznych médiách pripravené prenosy služieb Božích.

Smrtná nedeľa 23.3.2021 10:00 YouTube ECAV s Vami
Služby Božie na internete CZ ECAV Martin a Ján Hroboň

Kvetná nedeľa 28.3.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ ECAV Uhorské

Zelený štvrtok 1.4.2021 17:00 YouTube ECAV s Vami
Služby Božie na internete Biskupský úrad východného dištriktu Peter Mihoč

Veľký piatok 2.4.2021 9:05 Rádio Slovensko
Rozhlasové služby Božie CZ ECAV Hanušovce nad Topľou

Veľký piatok 2.4.2021 10:00 Jednotka
Televízme služby Božie CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom

Veľkonočná nedeľa 4.4.2021 10:00 Televízia TA3
Televízne služby Božie CZ ECAV Bratislava-Rača

Veľkonočný pondelok 5.4.2021 10:00 Televízia LUX
Televízne služby Božie Generálny biskupský úrad Ivan Eľko

Kategórie
Služby Božie

4. pôstna nedeľa

Kategórie
Nezaradené

Priznám sa k svojej cirkvi

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach. Po desiatich rokoch prinesie komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko aj cirkev vpred.

Dôležité dátumy sčítania

Samostatne cez internet: 15.2.2021 – 31.3.2021
Asistované sčítanie: 1.4.2021 – 31.10.2021

Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.

Mt 5, 13-14

Čo môžem urobiť ja?

  • Na začiatku je rozhodnutie vyplniť sčítací formulár na stránke: www.scitanie.sk
  • Pri otázke: „Aké je Vaše náboženské vyznanie?“ treba kliknúť na možnosť s náboženským vyznaním.
  • Po kliknutí na šípku v rámčeku vyberiem 2. možnosť v zozname: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelická).
  • Povzbudím k prihláseniu sa k ECAV aj ďalších evanjelikov: členov rodiny, priateľov či známych.

Ako mi pomôže cirkevný zbor?

Ak nemáte technické podmienky k elektronickému sčítaniu, pomôže Vám farár/farárka alebo člen Vášho cirkevného zboru. Stačí kontaktovať farský úrad, alebo priamo predsedníctvo zboru.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Sčítanie obyvateľstva je dôležité z hľadiska vyznávačského priznania sa k evanjelickej viere a k vlastnej cirkvi. Jeho výsledok bude súvisieť aj s ďalším financovaním našej cirkvi. Povzbudzujeme Vás k povedomému a aktívnemu evanjelickému prejavu.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Ján Hroboň, biskup západného dištriktu

Možno si aj dnes hovoríme: situácia v spoločnosti, cirkvi alebo moja osobná či rodinná je taká, že nám pomôže už iba zázrak. Ten zázrak sa naozaj stal a prišiel v Ježišovi Kristovi. A On zázrak nového života ponúka každému z nás. Čaká na postoj nášho srdca, našu odpoveď.

Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu
Peter Mihoč, biskup východného dištriktu

Súčasťou sčítacích formulárov bude aj otázka vierovyznania. Aj tu sa ukáže, či v živote počítame s Bohom. V Jeho očiach nie sme suché čísla, ani štatistické dáta, máme oveľa väčšiu hodnotu. Boh s nami ráta! Vyznajme s bdelosťou v srdci, že rátame aj my s Ním.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu

Kategórie
Služby Božie

3. pôstna nedeľa

Kategórie
podujatia

SMD 2021 Vanuatu

Pozývame Vás na Svetový deň modlitieb 2021, ktorý tento rok pripravili ženy z Vanuatu a v slovenčine náš Slovenský výbor SDM. Kvôli opatreniam ekumenickú bohoslužbu nahrali bratia a sestry z ECAV Kremnica a je prístupná online.

V ľubovoľnom čase sa nalaďte na ekumenickú bohoslužbu cez YouTube kanál.

Viac informácií nájdete na stránkach SDM:
https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

Materiály na stiahnutie:
https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu/materiály-na-stiahnutie-sdm-2021

V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „Budovanie vodcovských schopností“.

Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM: SK25 0900 0000 0000 11485517

Kategórie
podujatia

Online podujatia marec 2021

CZ ECAV Petržalka Vás pozýva na tieto online podujatia, ktoré sú naplánované v marci 2021:

3. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
7. marec 2021 o 9:30 3. pôstna nedeľa cez YouTube.

10. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
14. marec 2021 o 9:30 4. pôstna nedeľa cez YouTube.

17. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
21. marec 2021 o 9:30 4. pôstna nedeľa – Smrtná cez YouTube.

24. marec 2021 o 17:00 Pôstna večiereň cez Google Meet.
28. marec 2021 o 9:30 6. pôstna nedeľa – Kvetná cez YouTube.

každú nedeľu po Službách Božích cca 10:30 Nedeľné stretnutie cez Webex (číslo stretnutia 174 830 7280, heslo „petrzalka“)
každú nedeľu o 15:00 Destká biblická lekcia

Kategórie
Služby Božie

2. pôstna nedeľa

Kategórie
Služby Božie

1. pôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 117, 112, 463. Kázeň na text: Evanjelium podľa Matúša 16,21-23

Kategórie
pomoc

1-2-3 % dane

Blíži sa obdobie podania daňových priznaní za rok 2020. Naše občianske združenie Jozefa Juráša si Vás týmto dovoľuje pozvať k darovaniu časti Vami zaplatenej dane.

Ak Vám robí daňové priznanie zamestnávateľ, mali by ste požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde do políčka 12 vložíte sumu z políčka 24 Potvrdenia. Potom si vypočítate 2 % z tejto sumy a napíšte ho do políčka 13. Ak ste robili dobrovoľnícku činnosť a máte o tom potvrdenie, môžete do políčka 13 vložiť sumu zodpovedajúcu 3 % dane. Vyplnené tlačivo potom odošlite na Váš miestne príslušný Daňový úrad.

Ak si robíte daňové priznanie sami, je potrebné tieto údaje uviesť vo Vašom daňovom priznaní. Údaje o prijímateľovi si skopírujte z tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak ste právnická osoba, môžete darovať 1 %. Ak ste počas roka 2020 zaplatili 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom na verejnoprospešné účely, môžete takto darovať aj 2 %.

Kategórie
Služby Božie

Predpôstna nedeľa

Piesne: Evanjelický spevník č. 188, 448, 204, 642, Antifóna 77
Kázeň na text: 1. list Korintským 13,13