Kategórie
Služby Božie

Rodinné služby Božie

Ak sa nič nezmení, tak na 3. adventnú nedeľu budú v kostole na Strečnianskej navyše služby Božie o 11:00, ktoré budú určené pre rodiny s deťmi. V rámci nich by mali vystúpiť aj deti z evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke. Týmito službami Božími chceme zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení, aby mohli byť dostatočné rozostupy.

Služby Božie v tradičných časoch o 9:30 a o 17:00 v Petržalke a o 11:00 v Rusovciach budú tiež, tak si môžete vybrať, ktoré Vám najviac vyhovujú.

Kategórie
umenie

Koncert La Gioia preložený

CZ ECAV oznamuje, že hudobný koncert LaGioia, ktorý mal byť pôvodne 15.12.2020 o 18:00 v Evanjelickom kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici 15 kvôli pandemickým opatreniam NEBUDE!!! Termín koncertu je preložený na 13.04.2021