NÁDEJ

Kresťanská vokálno-inštrumentálna skupina „NÁDEJ“ pôsobí pri evanjelickom cirkevnom zbore v Bratislave-Petržalke od roku 1995. Cieľom jej duchovnej služby je vnášať piesňou do ľudských sŕdc radosť, pokoj a nádej.

Tvoria ju štyria speváci (soprán, alt, tenor, bas) a jeden hráč na klávesy. V širšej evanjelickej verejnosti je „Nádej“ známa z relácií „Televízny posol“, z televíznych vysielaní Ekumenických Služieb Božích, z priamych stretnutí v cirkevných zboroch v Púchove, Košiciach, Žiline, Nitre, Dunajskej Strede i z účinkovania v zahraničí. Piesne, s ktorými skupina prichádza k poslucháčom sú rôzne. Skladby od klasikov i súčasných autorov, piesne z Evanjelického spevníka upravené do štvorhlasu, vianočné, veľkonočné, pomalé i rytmické. Dôležité miesto v interpretácií majú afroamerické spirituály v úprave Sláva Kráľa, ktoré oslovujú mladú i staršiu generáciu. Skupina vydala v roku 1998 svoje prvé CD. Druhé CD bolo vydané v decembri 2012

Členovia skupiny NÁDEJ:
Jana Sabová – soprán
Andrea Szarková – alt
Emil Kolek – tenor
Miloslav Blaho – bas)
Slávo Kráľ – klávesy, úprava piesní


Fotogaléria po rokoch

[1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004]