Plamienok

19.-24.júla 2010 sa v Brestovci na Myjave uskutočnil Tábor Plamienka na tému Nóachova archa. Pripravili ho manželia Daniel a Mária Tomaško v spolupráci s ďalšími rodičmi detí, ktoré Plamienok tvoria. Bol to týždeň spevu, tvorivých aktivít a dobrej pohody.  Nadviazali sme na spoločné aktivity, ktoré sa konajú pravidelne každú sobotu na našom farskom úrade(10:00-12:00).Každý účastník tábora, popri Nóachovi, predstavoval najaké zo zvierat, ktoté sa zachránili pri potope sveta, práve vďaka tomuto vernému mužovi.

Každý z účastníkov si na úvod pripravil oblek zvieratka, ktoré si zvolil. Nasledovalo stavanie korábu, ako to Hospodin prikázal Nóachovi. Všetci usilovne pracovali a pomáhali, lebo tušili, že Bohom milovaný Nóach nerobí zbytočnú loď z rozmaru, ale niečo, čo budú všetci zachvíľu veľmi potrebovať. Keď bolo dielo hotové, každý si tam našiel svoje miesto.

Okrem toho sa veľa spievalo. Spev je veľmi dobrý spôsob ako oslavovať Boha, ktorý miluje človeka a chce pre neho iba to dobré. Plamienok je hudobno-dramatická skupina, ktorá chce spevom, ale aj inými prejavmi oslavovať Pána cirkvi Ježiša Krista. Dve hodiny dopoludnia a dve popoludní sa pracovalo na muzikále Snežienka, ktorý napísal jeden z organizátorov Plamienka Ondrej Socha. Každý cvičil svoj part a spoločné skladby.

Vhodné priestory poskytlo prostredie na Brestovci aj na voľné chvíle, keď sa deti s rodičmi boli pozrieť na okolitý kraj z neďalekej výhľadne, či na biofarme so všetkými domácimi zvieratkami.

Ten, kto bol neľutoval. Čas strávený s priateľmi a “pri nohách Pánových” je výbornou investíciou do celého života. Tešíme sa na muzikál i ďalšie napredovanie Plamienka. Veríme, že zachvíľu to bude plameň a neskôr aj poriadna vatra, ktorej svetlo bude svietiť na chválu a olavu Pána cirkvi a ku spaseniu mnohých. 

Ďakujeme všetkým vedúcim, Danielovi a Mime Tomaško, Ondrejovi a Marcele Sochovým, Zuzane Fabríciovej, Ivete Bednárovej a Eve Kolesárovej za výborný tábor pre Plamienok.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.